Yahya Kemalle Sohbetler

Yazar : Sermet Sami Uysal
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 215
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Kitap Yayınları

Sermet Sami Uysal'ın ilk önce Cumhuriyet sonra Vatan gazetesinde Yahya Kemal'le Sohbetler unvanı ile neşrettiği yazılar karileri cidden alakadar etti ve kültürümüz bakımından da pek kıymetli oldu. Biz, Yahya Kemal'i gençliğinden beri tanıyanlarımız onun birçok mevzular hakkında fikirlerini ve sözlerini kaydetmiş değiliz. Kendisi hakkında kanaat ve hatıralarımızı ancak birer hülasa ve icmal tarzında söyleyebiliriz. Halbuki Sermet Sami Uysal'ın bize bir üstünlüğü var: Yahya Kemal'in fikirlerini, sözlerini ve hislerini günü gününe yanıbaşında kaydetmiştir. Sermet Sami Uysal'ın birçok mevzulara dair malumat ihtiva eden bu yazılarını bir sanatkârın eseri olarak telakki edebiliriz. Sermet Sami Uysal, Yahya Kemal'in yalnız fikirlerini duyurmakla iktifa etmiyor, kaldığı oteldeki odasında, denize bakarken, yanımızda muttasıl, adeta nefes alır gibi, arka arkaya birinci sigarasını içerken, kuvvetli kuvvetli ve acı acı öksürürken kullandığı kelimeleri, telaffuzunun hususiyetleri ile bize yalnız sesini değil, aynı zamanda havasını duyurmuş oluyor. Hülasa, yaşayan, konuşan Yahya Kemal'in havasını ve sesini duyuyoruz. Yahya Kemal sıra ile hazırlanmış mevzularına birer birer girmiş ve bunların ehemmiyetli olanlarını anlatmıştır. Şair Yahya Kemal'in bir de bir mütefekkir ve bir münekkit tarafı var. Parça parça söylediği bütün bu şeylerin en ehemmiyet verdiği kısımlarını ayrıca izaha koyuluyor. Sermet Sami Uysal'ın bu eseri Yahya Kemal'in asıl fikir ve hislerinin en mühimlerini ihtiva eden bir mesaj ve şimdilik en ehemmiyetli bir vesikadır. Bu kitap şair ve münekkit Yahya Kemal'in tarih, edebiyat, şiir musiki ve dil hakkındaki fikirlerini duyurmakla iktifa etmeyerek, memur Yahya Kemal'i hayatı, hizmet zamanları, memuriyet maaşları, vesaire böyle işlerine dair duyulmuş, duyulmamış, hiç bilinmemiş yahut yanlış bilinmiş şeyleri hakkında bilgi vermekte ve bilhassa Yahya Kemal'in mümkün mertebe bilinmesini istediği bir hayli malumatı da ihtiva etmektedir. Yahya Kemal'le Sohbetler gündelik iki gazetede çıkarken çok alaka uyandırmıştı. Onun için bu sohbetlerin kitap halinde basılması sabırsızlıkla beklenmektedir.
******