Yahya Kemal'in Hatıraları

Yazar : Nihad Sami Banarlı
İsbn : 9757618241
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 224
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Yahya Kemal'in bu hatıraları, bir tek cümle ile bir insan nasıl ve hangi şartlarla Yahya Kemal olabilir? sorusunun aziz cevaplarıdır. Aynı hatıralarda, daha çok küçükken, çevreden ve aileden alınmış milli iman terbiyesinin bir millete büyük adam yetiştirmekteki engin rolü ve tesiri anlatılır. Yahya Kemal, emsalsiz sohbetleri, bilgi ve fikirleriyle, uzun yıllar, bana fikir, sanat ve iman hocalığı yaptı. Kendisine borçlu olduğum şeyler burada sayamayacağım ve hiçbir şekilde ödeyemeyeceğim kadar engindir. Onunla asıl yakınlığımız, benim. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk devirleri hakkında şair Ahmedi tarafından yazılmış, ilk Osmanlı tarihini neşrettiğim zamana rastlar. Büyük şairin bu kitaba gösterdiği alaka, bana karşı itimadının da ilk tezahürü olmuştu. O tarihten sonra, İstanbul'un, bilhassa Boğaziçi'nin birçok güzel yerlerinde ve Park Oteli'ndeki odasında tenhaca konuştuğumuz nice bahisleri, yavaş söyleme zahmetine katlanarak, bana yazdırmıştı. Daha 1948 de intişar eden Resimli Türk Edebiyatı Tarihi'nin Yahya Kemal bölümünde, bunları Yahya Kemal'le Konuşmalar adıyla neşredeceğimi haber verişim, kendi izniyledir. Bu kitabın Yahya Kemal bölümünü en doğru şekilde yazabilmem için vaki ricam üzerine, çocukluk ve gençlik hatıralarını yavaş yavaş anlatmıştı. Yahya Kemal, üzerinde konuştuğumuz birçok mevzuları, evvelce makale ve hatırat halinde yazmayı denemiş, mühim bir kısmını yazmış, fakat türlü sebep ve düşüncelerle bunları neşretmemişti. Konuşmalarımız esnasında, yazdırmaktan yorulduğu zamanlarda, bazan, aynı bahislere dair evvelce yazmış olduğu bu yazıları hatırlar, bunları bana vereceğini vadederek, kalemimi bıraktırır, başka bahislere dalardı. Vadettiği notları, üçer, beşer yaprak halinde, yine vadettiği günlerde verirdi...
******