Yahya Kemal Yaşarken

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 209
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : İstanbul Fetih Cemiyeti
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Bu kitaptaki yazılar, Yahya Kemal hayatta iken yazıldı. Kitabın adı bunun için Yahya Kemal Yaşarken'dir. Onun ölümünden sonra yapılarak, kitap sonuna konulmuş birkaç sahife ise Yahya Kemal'i kaybettiğimiz günlerin hicranını söyler. Yahya Kemal, kendisi, için yazılan her yazıya karşı hassastı. Edebiyatımızda benzeri görülmemiş bir ciddiyet ve imanla; ana çizgileri daha gençliğinde çizilmiş milli ve sağlam bir sanat anlayışı ve bilgisiyle sarıldığı şiir sanatı karşısındaki laubali, ham ve densiz sözlere' üzülürdü. Bizde bir an bile büyük ve ciddi olamamışlarla solcuların, her türlü değer, büyüklük ve ciddilik karşısındaki küçülüşlerini elemle karşılar; kendisi hakkında, lehte yazılmış yazıların bile ciddi ve doğru olmayanlarına eseflenirdi. Bir antolojiye bazı şiirlerinin yanlış yazılması, hele yanlış alınması dolayısıyla üzgün bir gününde bana söylediği şu sözler, bu hakikatin çok ince ifadesidir: Rindlerin Hayatı'nı yazdım. Rindlerin Akşamı'nı, Rindlerin Ölümü'nü yazdım. Fakat rind olmak müşkül şey... Kendim bir türlü rind olamıyorum. Bu kitabı teşkil eden yazıların mühim bir kısmı, Yahya Kemal'in bu hassasiyetini bilmekten doğan ikinci bir hassasiyetle ve onu üzebilecek her ihtimali önlemek endişesiyle, daha neşredilmeden, kendisine haber verilmiş, tasvibi alınmış, bazıları, kendisine okunduktan sonra yayımlanmıştır. Esasen, şiirinin, sanatının ve fikirlerinin, kendisi tarafından yapılan tahlilleri, izahları sırasında not edilmiş, bazan müzakeresi yapılmış bilgilerle süslenen ve her cümlesinin doğru olması için itina gösterilen bu yazıların Yahya Kemal'e ait bahislerinde, şairin fikri ve ilmi tasvibine aykırı bir nokta yoktur...
******