Yahya Kemal Şarkıları

Yazar : Dr. Yılmaz Akkoyunlu
Yayın Tarihi : Ekim, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 366
Ölçü : 23 x 28,5 cm
Yayınevi : Türk Musikisi Vakfı Yayınları

Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümünün 40. yılında çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, vakıflar, dernekler şairin yaşamını, eserlerini yayınlayarak çok önemli bir hizmet yarışı başlattılar. Yahya Kemal'in şairliği en çok bilinen yönüdür. Siyasetçi, tarihçi ve diplomat yanları Üstad'ın en az şairliği kadar etkin ve değerlidir. Yahya Kemal'in şiirleri çok geniş ölçekte itibar görmüş, bu arada musikimizin değerli üstadları tarafından bestelenmek üzere güfte olarak özenle seçilmişlerdir. Yahya Kemal'in bestelenen şiirleri çok geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Meşrutiyet ve Cumhuriyet kültür geleneğinde yetişmiş çok değerli bestekârlarımız çeşitli makamlarda bestelemişlerdir. Günümüz bestecileri de aynı üslup içinde Yahya Kemal'in şiirlerini güfte olarak kullanmışlardır. Günümüz pop müzik bestelerinde de güfte olarak tercih edilmiştir. Bu çalışma elbette ki Yahya Kemal'le ilgili bir monografi denemesi veya onun yaşamı ve edebi kişiliği hatta şiirlerinin münhasıran tahlilinden yola çıkan bir araştırma hüviyetinde de değildir. Yahya Kemal ve musiki ilişkisini öne çıkaran anlayış içinde ele alınmıştır. Notaların tasnifi ise güftelerin alfabetik sırasına göre yapılmış, aynı güfteyi besteleyen değişik bestekârların alfabetik sıralaması ile notalar verilmiştir. Her güftenin bestelenmesinde, şiire bir defa yer verilmiş ve her notanın altına ayrıca güftenin yazılmasına gerek kalmayan bir düzenleme yapılmıştır. Yahya Kemal şiirlerinin güfte olarak kullanımında bir özellik dikkat çeker. Bazı bestekârlar, şiirin bir bölümünü seçerek bestelemişlerdir. Örneğin Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinin tamamı rast şarkı olarak bestelenmiş, ancak bu şiirin final bölümü bir başka bestekâr tarafından bu defa rast marş olarak seslendirilmiştir. Böylece şiirin kullanımındaki bu kısmiliği telafi edebilmek için şiirin bir bestede tamamı, diğerinde ise kısmiliği korunarak verilmiş, fakat kısmi kullanımların asıl şiire olan atıfları dipnotlar halinde belirtilmiştir. Ancak bazı güftelerin bestelenmesinde seçilen şiirin bazı bölümleri alınmış olmasına rağmen söz konusu güfte...
******