Yahya kemal Bir Dağdan Bir Dağa

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : Kasım, 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 368
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Doğumunun 100. yılında büyük şair YAHYA KEMAL'in hatırasını yâd etmek üzere neşredilen bu eser, şairi en iyi tanıyan, uzun zamanlar eserleri üzerinde çalışan ve bizzat kendisi ile sohbetler, şiirleri üzerinde tahliller yapmış bulunan rahmetli NİHAD SAMİ BANARLI'nın Yahya Kemal için yazdığı yazıları ihtiva etmektedir. Bu makalelerde Yahya Kemal'in nasıl bir muhitte, ne şartlar içinde yetiştiği, düşünceleri, hatıra ve duyguları, sağlam ve ahenkli üslubunun ve dilinin özellikleri yer yer şiir tahlilleri, içtimai ve edebi fikirleri Nihad Sami'nin usta kaleminden dökülmüş veciz ifadelerle anlatılmıştır. "Bir Dağdan Bir Dağa", Nihad Sami'den Yahya Kemal'e bir sesleniştir. Bu makalelerle Hoca, Yahya Kemal ile onu tanımak isteyen gençler arasına çok manalı bir köprü kurmuştur. Yahya Kemal'in ölümünden hemen sonra, adına bir Enstitü kurmak imkânını yaratmış ve ölümüne kadar da bu Enstitü'nün müdürlüğünü yapmış olan Nihad Sami Hoca, ciddi bir çalışma ve ilmi bir metodla milletimize bir YAHYA KEMAL külliyatı bırakmağa muvaffak olmuştur. Onun bu mevzudaki yazılarını ki1ab haline getirmek suretiyle, gelecek nesillere, Yahya Kemal'i anlatacak bir anahtar tevdi edilmiş oluyor. Kubbealtı Akademisi Kültür ve San'at Vakfı ve Yahya Kemal Enstitüsü'nün müştereken ortaya koydukları bu esere emeği geçenlere Türk milleti adına binlerce minnet ve şükran...
******