Yabancıların Hukuki Durumu

Yazar : Dr. Yılmaz Altuğ
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 310
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Birinci basım 1963, ikinci basısı 1966 da yapılmış olan kitabımızı üçüncü kez yayınlıyoruz. 1966'danberi Türkiye'de ve yabancı ülkelerde Yabancıların Hukuki Durumuna dair yapılan antlaşmalar, kanunlar, kitap ve makalelerden imkân oranında yararlandık. 1966'danberi Türkiye'de Yabancıların Hukuki Durumu konusunda milletlerarası alanda yoğun bir faaliyetin mevcut olduğunu illeri sürebiliriz. Bu faaliyeti gösteren belgeler oldukça kabarık sayıdadır. Anlaşmaların bir kısmı vize muafiyetine dairdir. Bunlar Türkiye ile Fas Krallığı, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ve kitabımız basıldıktan sonra 6 Mayıs 1968 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ile yapılan Vizelerin kaldırılmasına dair anlaşmalardır. Anlaşmaların bir kısmı ise çalışma üzerinedir. Türk İşçilerinin İsveç'te İstihdamı hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükumeti arasındaki anlaşma ile Türklerin Avustralya'da İkamet ve Çalışmaları hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Milletler Topluluğu arasındaki antlaşma gibi. Ayrıca Avusturya'da Türk İş gücü celbi ve Türk İşçilerinin Avusturya'da İstihdamına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında 15 Mayıs 1964'te Viyana'da imzalanmış olan anlaşmanın 17. maddesi değiştirilmiştir. Anlaşmaların ikisi Sosyal Güvenlik üzerinedir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşme ve Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında akdedilmiş bulunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesidir. Yabancıların kamu hakları ve hürriyetleri ile ilgili olarak İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya dair Avrupa Sözleşmesi, "İşbu anlaşma imzalandığı gün yürürlüğe girer ve belirsiz bir süre için yürürlükte kalır. Akit devletlerden her biri 3 aylık bir ihbar süresine riayet etmek şartı ile anlaşmanın feshini isteyebilir." şeklinde değiştirilmiştir…
******