XX. Yüzyılda Fiziğe Yön Verenler

Yazar : Ahmed Yüksel Özemre
İsbn : 9754512140
Yayın Tarihi : Şubat, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 462
Ölçü : 16,5 x 22 cm
Yayınevi : Boğaziçi Yayınları

Benim ilim adamı olmak hevesimin temelinde çocukluğumda okumuş olduğum Thomas Alva Edison'un Hayatı ve Albert Einstein başlıklı iki kitap vardır. Bugün aradan bunca yıl geçtikten sonra bu iki kitabın hayatımın akışını nasıl değiştirmiş ve beni bu örnek insanların ilim âleminde yaptıklarına nasıl özendirmiş olduğunu daha berrak bir şekilde idrak ediyorum. Bundan dolayıdır ki çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olabilecek insanların hayatlarını tanıtmanın pedagoji stratejisi bakımından fevkalade önemli olduğunu düşünmekteyim. Kıymetli dostum Ergun Göze ilim adamlarının hayat hikâyeleri ve verdikleri eserler hakkında popüler bir kitap yazmam konusunda bana senelerdir ısrarla ilham perisi olmuştur. Aslında bu hiç de kolay bir iş değildir. Sebebi de bazı ilim adamlarının eserlerini popülarize etmenin hemen hemen imkânsız olmasıdır. Yani ilim adamlarının hayat hikâyesini herkesin anlayabileceği gibi anlatmak mümkündür de eserlerini aynı kolaylık ve maharetle takdim etmek her zaman mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir kitabın kimlere hitap etmesi gerektiğini önce tespit edip kitabı o hedef kitlenin fehamet ve idrakine uygun bir biçimde kaleme almak gerekir. Bu kitabın, öncelikle, XX. Yüzyılda Fiziğe Yön Verenler'i vurgulamasını yani: 1) XX. yüzyıl fiziğinin bir çeşit basit fakat bu yüzden de tam olmayan bir tarihi olmasını ve bu vasfıyla da 2) meraklı lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerini hedef almasını tasarladım. Bu programın gerçekleştirilmesi sürecinde kitabın başından sonuna kadar aynı bir kaliteyi muhafaza etmiş olduğumu savunamam. Bazı fizikçilerin biyografilerini büyük bir kolaylıkla ve eldeki bilgilerin bolluğu karşısında hangilerini seçmem konusunda adeta zorlanarak yazmış olmama rağmen diğer birkaçında da eldeki bilgilerin azlığı dolayısıyla zorlandım. Kitapta yer almış olan 28 ilim adamını yazabilmek için önce hafızamdaki bilgilere ve sonra da kitaplara ve İnternet'e müracaat ettim. Kitapta hemen hemen her bilim adamının doğum ve ölüm tarihleri isimlerinin yanında parantez içinde gösterilmiştir.
******