XVIII. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesesi

Yazar : Bahaeddin Yediyıldız
İsbn : 9751616085
Yayın Tarihi : 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 506
Ölçü : 17,5 x 24 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

1. VAKIF MÜESSESESİ ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ 2. VAKFİYE 3. VAKFIN TARİFİ 4. VAKIF KURUCULARININ (VÂKIFLARIN) ZİHNİNDEKİ VAKIF ANLAYIŞI 5. ÜÇ VAKIF KATEGORİSİ a)Hayrî Veya Şer'î Vakıf b)Aile-Vakfı (Ehlî Veya Âdî) c)Yarı-Ailevi Vakıf BİRİNCİ KISIM XVIII. YÜZYILDA VAKFI AYAKTA TUTAN ÂMİLLER BİRİNCİ BÖLÜM: MENŞE' ÜZERİNE KISA BİR BAKIŞ İKİNCİ BÖLÜM: İSLAM TOPLUMUNUN YAPISINDA SİYASÎ-İÇTİMAÎ DEĞİŞME ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ARZULAR VE İHTİYAÇLAR l. PSİKOLOJİK ARZULAR - 2. İÇTİMAÎ VE İKTİSADÎ İHTİYAÇLAR - I.GELENEK VE MUHÂFAZAKARLIK - 2. TAKLİT - -3. ÜMİTSİZLİK - 4. SOSYAL BASKI SONUÇ İKİNCİ KISIM NESNELER, AKTÖRLER VE TEŞKÎLÂT BEŞİNCİ BÖLÜM: NESNELERİN ÇOKLUĞU VE STATÜLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ 1.GELİR KAYNAKLARININ TASVÎRİ a)Tarım işletmeleri - b)Binalar - c)Nakit Para - d)Vakıf Akdine Konu Olan Diğer Nesneler 2.MÜLK EDİNME VASITALARI a)İhya - b)"Temlikname-i Hümayun" ile Mülk-Edinme 3.İŞLETME USÛLLERİ a) Kiralama Biçimi - b)Fâiz - 4.VAKIFLARIN İKTİSÂDİ GÜCÜNÜN TAHMİNİ
******