XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi

Yazar : Prof. dr. Aykut Kazancıgil
İsbn : 975544002
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Özel Yayınlar

İlmi cemiyetler, Akademiler ve genelinde bütün kuruluşlar bilimsel gelişmeleri yönlendiren iletişimi sağlayan kuruluşlardır. Aslında bunların gerçekleştirdiği birikim, zaman içinde bilginin gelişmesini sağlar. Fakat bazen tek bir kişi derneklerin hatta devletlerin yapamadığı bilimsel gelişmeyi kişisel gayret ile sağlar. Bir devri kapatır ve yeni bir devri açar. İşte Şanizade bu tür kişilerden biridir. O Kanun'u yakmadan sessizce ortadan kaldırmayı başarmıştır. Bu ünlü fikir adamı üzerinde pek çok kişi araştırma yapmıştır. Bu konuyla uğraşan herkes Şanizade'nin kişiliğine ilgi duymuştur. Her ne kadar o döneme kadar batıdan pek çok çeviri veya alıntı yapılmış, Batı hekimliği biliniyordu ama varlığı geleneksel hekimlik çerçevesinde kabul ediliyordu. Şanizade yalnız tıbbi bilgiyi değil zihniyeti de beraber değiştirmiştir. III. Selim döneminin belki de en önemli özelliği yeni bilgileri uygulama için almak değil, onları öğretmek benimsetmek ve böylece sürekliliğini sağlamaktır. Şanizade'nin yetiştiği yılların havası buydu. Bizim burada takdim edeceğimiz eser bir yabancının Şanizade'nin kitabının çıkışı ile duyduğu şaşkınlığı ifade eden küçük bir incelemesidir. Doğubilimci olarak veya tercüman olarak Osmanlı toplumunun yapısı ve düşünüş tarzı üzerinde fikir sahibi olan Bianchi zaten önsözünde belirttiği gibi Şanizade'nin kitabının bir devir değişikliği yapacağını hissetmiştir. Biz burada Bianchi'nin kitabının çevirisini yaptıktan sonra B. Zülfikar'ın Şanizade'nin hayatı hakkında yaptığı ayrıntılı çalışmayı ayrı bir bölüm olarak sunacağız. Osmanlı İmparatorluğunda XIX. Yüzyıl başlarında belirli bir çevre tarafından gerçekleştirilen çağdaşlaşma gayretinde en önemli yerlerden birini işgal eden Şanizade hakkındaki bilgileri böylece toplu olarak derlemek ve değerlendirmek imkânı elde edilecektir.
******