Verimli İnsan Verimli Üretim

Yazar : Halil Akgül
İsbn : 975927180x
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 126
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Busiad Yayınları

"Verimli İnsan, Verimli Üretim" adı altında sunduğum bu kitap, iş hayatım boyunca aldığım mesleki eğitimler, firma ziyaretlerinde gördüğüm iyi örnekler ve çalıştığım firmalarda uygulamaya koyduğum yöntemlerden oluşan bir tecrübeyi ve bilgi birikimini iş hayatında başarılı olmak isteyen gençler ve yönetici adayları ile paylaşmak için yayınlanmıştır. Konular, verimlilik için temel ilke ve kavramları içermekte ve okul hayatından iş hayatına atılanların bazı temel konuları yeniden keşfetmek için zaman kaybetmemelerini amaçlamaktadır. Verimlilik, rekabet edebilmenin ve sonuçta refahın ana şartıdır. Kalite ve eğitim verimlilik için gereklidir. Verimliliğin sonucu, şirketlerin yaşaması yani kar edip yatırım yapması, gelişme gücünü gösterebilmesi ve refahı toplumla paylaşmasıdır. Sanayileşmiş ülkeler gelişmişlik seviyelerine, kalkınmanın anahtarı olan verimlilik artışı ile ulaşmışlardır. Türkiye'nin işgücü verimliliği, Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından altı kat daha düşüktür. Kişi başına düşen gelirimiz de o oranda düşüktür. Kitapta yeni olarak bahsedilen birçok konu, Japonya'da ve gelişmiş firmalarda yıllardır uygulanmaktadır. Çalışanların bilinç düzeyi, verimliliği önemli boyutta etkilemektedir. Verimlilik bilinci, aile içi eğitimden okul eğitimi ve öğretimine, oradan da işletme içi ve yaşam boyu eğitime uzanmaktadır. Tedarikçi ve firma ilişkilerinin düzeyi, yöneticilerin çalışanlarla bütünleşmesi, firmanın bütün çalışanları ve tedarikçileri ile ortak hedefe yönelmesi, verimlilik ile ilgili temel ilkelerin herkes tarafından özümsenmesi ile mümkündür. Bu ilkeler ürün kalitesini, maliyeti, iş güvenliğini ve sonuçta rekabet gücünü belirler. Verimlilik sadece şirketlerin değil, ülkemizin çözülmesi gereken sorunudur. Verimlilik çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmaktır. Kitabımı okuyanlar verimlilik kavramını akıllarından çıkartmasınlar, zenginliği verimli insanın yarattığına gerçekten inansınlar.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Halil Akgül Kitapları (1)