Veled İzbudak

Şair ve yazar Veled İzbudak (Bahaeddin Veled Çelebi) 1868 yılında Konya'da doğdu. Mevlana'nın soyundan Mustafa Necip Çelebi'nin oğludur. Medrese eğitimi gördü. Medine'de ünlü bilginlerden ders aldı. Konya Vilayeti Mektubi Kaleminde çalıştı (1885). Vilayet gazetesi başyazarlığı, Rüştiyede Farsça öğretmenliği yaptı. Bilgisini arttırmak için gittiği İstanbul'a yerleşti (1889). Matbuat-ı Dahiliye Kalemine girdi, Meşrutiyet'ten sonra da Galatasaray Lisesi'nde Farsça, Darülfünun'da Fars Edebiyatı tarihi okuttu. Mevlana dergahı postnişinliğine getirildi (1912) Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya geçti (1922), bir süre öğretmenlikten sonra Kastamonu (1923 - 1939), Yozgat (1939 - 1943) milletvekili oldu Hece ve aruzla şiirler yazan (Bahai) İzbudak, İstanbul'a geldikten sonra bilimsel Türkçülük hareketine katıldı ve özellikle Türk dili üzerinde çalıştı. Cumhuriyet döneminde de Samih Rıfat'la birlikte Türk Dil Kurumu'nda sözlük çalışmalarını sürdürdü. Bahaeddin Veled Çelebi 1953'de Ankara'da öldü.

Bibliyografya

Türk Diline Medhal (1923), Divan-ı Türki-i Sultan Veled (1925), Atalar Sözü (1936) ve Mesnevi çevirisi (6 cilt, M.E.B.), El-İdrak Haşiyesi (1936), Veled Çelebi İzbudak (Nevin Korucuoğlu, 1994), Tekke|den Meclis|e Sıra Dışı Bir Çelebi|nin Hatıraları - Veled Çelebi İzbudak (Yakup Şafak, Yusuf Öz, 2009)