Vedat Tek

1 Mayıs 1873 İstanbul doğumlu olan Vedat Bey Galatasaray Lisesi'nde lise 2. sınıfa kadar okuduktan sonra gittiği Paris'te mimarlık öğrenimini Ecole Nationale des Beaux Arts'da tamamladı. Okulun Roma Ödülü bursu için açtığı yarışmaya hazırladığı çalışma nedeniyle Légion d'Honneur nişanıyla ödüllendirildi. 1898'de İstanbul'a döndü ve kendi mimarlık bürosunu açtı. 1899'da Belediye Fen İşleri Kurulu başkanlığı görevine getirildi ve bu görevin yanı sıra Sanayi-i Nefise Mektebi'nde mimarlık tarihi dersleri vermeye başladı. 1905'te atandığı Posta ve Telgraf Nezareti baş mimarlığı görevindeyken Sirkeci'deki Posta ve Telgraf Nezareti binasını (Büyük Postane) tamamladı. 1909'da V. Mehmet Reşat tarafından saray başmimarlığına atandı. 1909-1910 yılları arasında Sultanahmet'teki Tapu ve Kadastro binasını yaptı. 1913'te Harbiye Nezareti başmimarlığına atanan Vedat Bey Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara'ya gitti ve Çankaya'daki Gazi Köşkü'nün (günümüzde Gazi Müzesi) onarımını yaptı. 1924-1925 yıllarında Halk Fırkası Kulübü olarak kurulan ve bittikten sonra ikinci TBMM binası olarak kullanılan yapıyı inşa etti. 1925'te İstanbul'a döndü ve 1930'a değin Sanayi-i Nefise Mektebi'ndeki görevini sürdürdü. Diğer yandan Yüksek Mühendis Mektebi'nde ders verdi ve çeşitli yayın organlarında güncel mimarlık ve kent tasarımı konularında yazılar yayımladı. Vedat Tek'in gerçekleştirdiği diğer yapılar arasında, Eminönü'ndeki Liman Hanı, Karaköy'deki Muradiye Hanı, Haydarpaşa ve Moda iskeleleri, Fatih'teki Tayyare Şehitleri Anıtı vb. sayılabilir. Mehmet Vedat Tek 9 Mayıs 1942'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

M. Vedat Tek Kimliğinin İzinde Bir Mimar (Afife Batur -2003), Bir Usta Bir Dünya: Mimar Vedat Tek (Robert Wragner)