Vedat Dicleli

Prof. Dr. Vedat Dicleli 1912 yılında Pamukova'da (Sakarya) doğdu. İlkokulun iki senesini Diyarbakır'da okuduktan sonra ilk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. 1937'de Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1940'da Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk doktorası, 1941'de Lozan Üniversitesinde iktisat doktorası yaptı. 1942 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde ekonomi ve maliye doçenti oldu. Sosyal Ekonomi ve İstatistik derslerini okuttu. Ayrıca Harp Akademisi'nde Harp Ekonomisi dersleri verdi. 1946 yılında Diyarbakır milletvekili seçilen Vedat Dicleli, 7 Haziran 1949 tarihinden 22 Mayıs 1950 tarihine kadar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulundu. Memleketimizde çok partili rejimin kurulmasında İnönü'ye yardımcı olan Otuzbeşler'den biri idi. 1950'de DP iktidara gelince serbest çalışmaya başladı. 1963 yılına kadar avukatlık, iktisat müşavirliği gibi işlerde çalıştı. Bu arada çeşitli gazete ve dergilerde (Tasvir, Cumhuriyet, Halk, Vatan vb...) yazıları, araştırma ve incelemeleri yayımlandı. 1961 yılında Kurucu Meclis'te CHP Temsilcisi olarak görev aldı.1963'den 1971 yılına değin Galatasaray Ticaret ve İktisat Yüksek Okulu'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu. Bu dönemde Yün İplik Fabrikası İdare Meclisi Başkanlığı, Galatasaray Yardımlaşma Derneği ve Yavru Kurt Teşkilatı kuruculuklarını yaptı. Prof. Vedat Dicleli, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İdare Meclis azası iken 12 Şubat 1975'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Les Emprunts Internationaux et les Solutions Pratiques du Problème des Transfers (1943), Yoksulluk ve Sosyal Yardım Şekilleri (1946), İktisadi Gelişme Tarihi (1966)