Vecdet Tezcan

Prf. Dr. Vecdet Tezcan 1946 yılında İstanbul' da doğdu. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yükseköğrenimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 1988 yılında İç Hastalıkları Profesörü unvanını aldı. 1971 yılından beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir. İç hastalıkları ve geriatri uzmanıdır. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalında görev yapmaktadır. Akademik Geriatri Derneği, Türk Diabet Cemiyeti üyesidir.

Bibliyografya

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Oral Uzun Etkili Teofilinin Solunum Merkezlerine Etkisi (Kolektif -1988), Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Oral Uzun Etkili Teofilinin Solunum Kaslarına Etkisi (Kolektif -1989), Geriatri (Kolektif -2008)