Vassaf Bey

Yazar : Memduh Şevket Esendal
İsbn : 9754947449
Yayın Tarihi : Mayıs, 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 231
Ölçü : 11 x 19 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi

Memduh Şevket Esendal, 29 Mart 1883'te Çorlu'da doğdu. Aile çiftçilikle uğraşıyordu. Birbirini izleyen savaşlar yüzünden, düzenli bir öğrenim yapamadı; kendi kendine Fransızca, Rusça, Farsça öğrendi. Girdiği (1906) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde 1908'den sonra müfettiş olarak çalıştı. Birçok yerleri bu görevle dolaştı. Balkan Savaşı patlayınca (1912), aile Çorlu'dan İstanbul'a göçtü. Büyük Millet Meclisi kurulunca Anadolu'ya geçti. Atatürk'ün yanında yer aldı. Azerbaycan'da (Bakü'de) elçilik görevinde bulundu (1920-1924). Sovyet Rusya'nın bu cumhuriyeti kaldırması üzerine İstanbul'a döndü. Galatasaray ve Kabataş liselerinde tarih, coğrafya öğretmenliği yaptı. Muhittin Birgen'in yayımladığı Meslek dergisinde hikâyeler yazdı. Mustafa Memduh adıyla Miras adlı bir romanı tefrika edildi. Bu yıllarda Sada-yı Hak gazetesinde "Melik Tavus" adlı bir romanı yayımlandı. Tahran elçisi (1925-1930), Elazığ milletvekili (1930-1932) Kabil elçisi oldu (1926-1938). Bilecik milletvekili (1941) seçildi, aynı yıl CHP Genel Sekreterliğine getirildi. Bilecik milletvekilliğine yeniden seçildi (1946). 1945 yılında CHP Genel Sekreterliğinden ayrıldı. 16 Mayıs 1952 tarihinde, Ankara'da dünyamızdan ayrılmıştır. İlk hikâyelerini ne zaman yazdığı kesin olarak bilinemeyen Memduh Şevket Esendal'ın, yayımlanan ilk hikâyesinin 4 Kânunuevvel 1324 (17 Aralık 1908) tarihli Tanin gazetesinde çıkan "Veysel Çavuş" olduğunu saptamış bulunuyoruz. İkinci olarak yayımlanan hikâyesi de elimizdeki bulgulara göre Çığır gazetesinin 1911 tarihli sayısında yer alan "ikisinin Arasında" adlı hikâyedir. Gene bu derginin 47. sayısında yayımlanan "Korku" da okurlara sunulan üçüncü hikâyesi sayılabilir. Ağustos 1912 tarihini taşıyan "EI Malının Tasası" daha sonraları Meslek dergisinde "Vapur Davası" adıyla yayımlanmış (31 Mart 1925), son kez de "Temiz Sevgiler" adıyla işlenerek aynı adı taşıyan kitabına alınmıştır.
******