V. Türk Kültürü Kongresi Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün..... - 2002 - C. 6 - Din, İnanç

İsbn : 9751617650
Yayın Tarihi : 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 203
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Atatürk Kültür Merkezi

Prof. Dr. Reşat GENÇ (Oturum Başkanı): Efendim, hepinize hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet döneminde kültürümüzün değişik konularını değişik boyutlarıyla ele alan, değerlendiren böyle bir kongrede buluşmak gerçekten çok güzel... Bugün bizim ele alacağımız konu, hem kültürümüzle hem toplumumuzun ve özellikle devletimizin yapısıyla doğrudan ilgili, toplumumuzu zaman zaman meşgul eden, zaman zaman da gereksiz tartışmalara neden olan bir konu: "Din, İnanç, Laik Düşünce". Bu konuda, alanında uzman olan arkadaşlarımız içeriği fevkalade dolu bildirileriyle bize açıklık getirecekler. Tartışmacı arkadaşlarımızın katkılarının ve sorulacak sorulara verilecek cevapların ufkumuzu daha da açacağına, genişleteceğine inanıyorum. Bu düşünceyle, izninizle, oturumumuzu açıyorum. Oturumumuzda beş değerli hocamız bildiri sunacaklardır. Birinci bildirimiz, Prof. Dr. Hasan Onat tarafından sunulacak olup, konu "Türkiye'de Din Anlayışındaki Değişme Süreci" başlığını taşımaktadır. Ardından, sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın "Kültürlerarası İletişimde Din" konulu bildirisini dinleyeceğiz. Kısa bir aradan sonra, sayın Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları "Laiklik Düşüncesi, Tanımı, Kapsamı, Sınırları ve Hukuk Düzenimizde Laiklik" başlıklı bildirisini sunacaklar. Daha sonra, sayın Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün "İslam Vahiyleri Açısından Laiklik" konulu bildirisini ve nihayet değerli eşbaşkan arkadaşım, hocamız, soyadıyla müsemma değerli bilgin Beyza Bilgin Hocanın "Cumhuriyet Dönemi Kadın Çalışmaları" başlıklı bildirisini dinleyeceğiz. Bildiri sunuluşu için yarım saat öngörülmüştür. Bildiri sunacak değerli meslektaşlarımın bu süreye titizlikle uymalarını rica ediyorum. İlk bildiriyi sunmak üzere Prof. Dr. Hasan Onat'ı huzurlarınıza davet ediyorum.
******