Uzaydan Gelen Adam

Yazar : Refik Özdek
Yayın Tarihi : Şubat, 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 123
Ölçü : 11,5 x 16 cm
Yayınevi : Tercüman Gençlik Yayınları

Çocukları ve gençleri yetiştirmek, aydınlık ve mutlu yarınlar hazırlamak demektir. Aydınlık ve mutlu yarınların nesilleri ise daima yeni atılımlara hazır, yurtsever nesiller olacaktır. Çocukları ve gençleri iyi yetiştirmekle bunu yapmış olacağız, inancımız budur. Çocukların ve gençlerin iyi yetişmesi, iyi karakterlerin oluşmasıyla gerçekleşir. İyi karakterler ise ancak sağlam ülkülerle yaratılır. Sağlam ülküleri de kitaplar oluşturur. Tercüman Gazetesi, çocuk kitapları yayınına başlarken bu noktadan hareket ediyor. Bugün, yönetim biçimleri nasıl olursa olsun bütün milletler çocuklarına herşeyden önce kendi öz temel kültürlerini vermek çabası içindedirler. Bir milletin kendi öz ve temel kültürü o milletin çocukları ve gençleri için bir ruh ve şuur gıdasıdır. Gençlerin ruhlarını ve şuurlarını kendi öz ve temel kültürleriyle beslemeyen milletler ayakta duramazlar. Bu yüzden dünya çapında ün kazanmış, en büyük ödüllerle ödüllendirilmiş yazarlar milletinin çocukları için, sadece onlar için, masallar, destanlar ve romanlar yazmışlar ve bu işi kutsal bir görev bilmişlerdir. Bizim en değerli varlığımız ve sonsuz yarınlarımız olan çocuklarımızın da böyle yetiştirilmesini istedik. Onları boşluğa iten, onları körelten, değerli varlıklarını yok etmeye yönelmiş yayınların şuursuz ve yıkıcı tesirlerinden kurtarmayı düşündük. İstedik ki Türk çocukları köküne bağlı ama geleceğe yönelmiş, geleneklerine sahip ama daima yüceliğe ve çağdaş uygarlığa dönük birer insan olarak yetişsinler. İstedik ki yıkmak değil yapmak, geri dönmek için değil başarmak azmiyle hayata atılsınlar. Yine istedik ki, insanlık, millet ve yurt bütünleşmesi içinde kendilerine yaraşan bir vakarı yaşatsınlar. Tercüman çocuk yayınlarının amacı ve hedefi budur, bu olacaktır. Bunun için destanlarımızdan masal ve hikâyelerimize, bütün çocukların ortak mirası olan klasiklerden belgesel nitelik taşıyan eserlere, serüven ve tarihi romanlardan geleceğin çok değişik hayatını veren kurgubilim kitaplarına kadar, gerekli ve yararlı gördüğümüz bütün eserleri çocuklarımıza ve gençlerimize kazandıracağız…
******