Uyruktan Vatandaşa Geçimden İktisada

Yazar : Mehmet Ali Kılıçbay
İsbn : 9755331751
Yayın Tarihi : 1996
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 238
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Türkiye'de yazan biri, bu kanal aracılığıyla insanlara ulaşabileceğini, hele bir şeyleri değiştirebileceğini sanıyorsa, büyük bir yanılgı içindedir, halüsinasyon görmektedir. Bu iletişimsizliğin başlıca nedeni, iktisatsız ve siyasetsiz bir toplum olmamızdır. Bu kitabın üç bölümü bu başlıkları taşıyor: Siyaset, İktisat ve Toplum. Siyasetsiziz, çünkü insanlarımızın hemen tamamı siyaseti, tıpkı marangozluk veya hekimlik gibi bir meslek olarak görüyor. Bu ülkede yaşayanların ezici çoğunluğuna göre siyaset, "siyasetçiler tarafından yapılan iş, onlar tarafından icra edilen meslektir. Siyasetçi ne iş yapar sorusuna verilen cevap, bizim ülkede hiçbir zaman açıkça formüle edilmemiş olmakla birlikte, herkesin neredeyse genetik kodu haline gelmiş, refleks haline dönüşmüş bir beklentiler yumağının umut edilen karşılığı olduğu son derece açıktır. Siyaset bizde, insanların beklentilerine cevap vermektir. Siyaset bizde, ana memesinin seçimli olmasından ibarettir. Kendi amaçlarını, isteklerini, hayallerini kendileri gerçekleştirme zahmetine katlanacak ve bunun doğuracağı muhtemel bedelleri ödeyecek bir formasyona sahip olmayan insanlarımız, bunu başkalarından, "büyüklerimiz" den beklemektedirler. Bu büyüklerin de, kendilerini "büyük" kılan oy depolarım tatmin etmek için, kamusal kaynakları denetimleri allına almak üzere birbirleriyle yaptıkları kavganın adı siyaset olmaktadır. Bir ülke, onun sahibi aslisi olduğunun bilincini üretmiş ve vatandaş kimliğini elde ederek, siyasetin seyircisi değil de, aktörü haline gelmiş kişiler kadar nüfusa sahiptir. Türkiye ne yazık ki, bu açıdan bakıldığında düşük nüfuslu bir ülke olarak kalmayı sürdürmektedir. Sevgili ülkemiz, aynı zamanda iktisatsızdır da. İktisadın var olabilmesi için üretimin ve tüketimin olması yetmez. Ulusal hasıladan kim, ne kadar pay alacak sorusunun sorulması ve cevaplandırılması gerekir. Türkiye'de kimin ne kadar pay alacağını "siyasetçi"ler belirlemektedir. Ve bu paylaşım da, insanların hasılaya yaptıkları katkıyla, onlara uygun görülen pay arasında hiçbir bağlantı yoktur. Oysa iktisadın olabilmesi için, ulusal hasılanın, oluşumuna yapılan katkıya orantılı bölüşülmesi gerekir...
******