Uyanış - Servetifünun - Haftalık Siyasi ve Edebi Türk Gazetesi Sene 42, Cilt 71-7