Ümraniye Belediyesi Faaliyet Raporu 2004-2005

Yayın Tarihi : 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 129
Ölçü : 22,5 x 33 cm
Yayınevi : Ümraniye Belediyesi

Ümraniye ile ilgili en yaygın hikâye, ilk adının Namazgâh civarındaki bir tepenin üstündeki tek başına duran bir selviden dolayı "Yalnız Selvi" oluşu ile başlar. Buraların bir zamanlar "Saraylılara" ait, yarı orman yarı tarım arazisi olduğunu herkes bilir. Yalnız Selvi mevkiine "93 Harbi"nin ardından "muhacir"lerin yerleştirilmesiyle, burası "Muhacirköy" olarak anılmaya başlar. Buraya yerleşen köylüler "sultan" adına tarım yaparlardı. Muhacirköy, yoksul bir köy olarak anılırken, Kısıklı'da oturan "saraylı" Cafer Ağa avlanmak için dolaştığı bir gün, dinlenmek için köye uğrar. Ancak buradaki ahşap camiyi beğenmez ve köye kendi adına bir cami ve çeşme yaptırır. İnşaat bittikten sonra da; "Artık burası ümran gördü, adı da Ümran köy olsun" diyerek değiştirir. (İstanbul'da bir kent kondu Ümraniye Sema Erder) Tarihi kaynaklara göre Ümraniye'de ilk yerleşenler Frigyalılardır. Çam ağacını kutsal kabul eden Frigyalılar Küçük ve Büyük Çamlıca'dan başlayarak Alemdağ ve Kayış Dağı'na kadar bütün araziyi çam ormanlarıyla donatmışlardı. Sonraki yıllarda Ümraniye'nin bulunduğu yerler Romalılar ve Bizanslıların egemenliğine geçmiştir. Harun Reşit, ordularıyla 782 yılında Krizepolis (Üsküdar) önlerine kadar gelmiştir. Bir sene burada kaldıktan sonra 783 yılında Bizans imparatoriçesi İren'in ordusuna mağlup olmuş, bunun sonucunda her sene Bizanslılara 70.000 altın vermek zorunda kalmıştır. İlçemiz, toprakları Bizanslılarla Müslüman ordular arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Anadolu'yu Müslüman yapan ve Türkleştiren ilk devlet Danışmentliler Devletidir. Danişment Oğulları Bizans topraklarına kadar sızmışlardır. Alemdağ'ın üstünde bir kale yapmışlardır. Danişment Gazi'nin arkadaşı Sultan Turasan Bizanslılara karşı bu kalede pek çok defa savaşmış ve Anadolu'dan beklenen yardımı alamayınca burada öldürülmüştür. Selçuklular İznik'e kadar gelmiş, bu şehir alınmış ve bu şehri ilk başkent yapmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah olan Orhan Gazi bölgemizi Osmanlı topraklarına katmıştır...
******