Ümit Kocasakal

Doçent Dr. Ümit Kocasakal 1966 yılında Köln'de doğdu. 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans öğrenimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Ceza Hukukunda İtiyad" adlı tezi ile yüksek lisansını bitirdi. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nde "Karapara Aklama Suçu" adlı tezi ile doktora derecesini elde etti, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yardımcı doçentliğe atandı. Mayıs 2005'te "Avrupa Birliği Ceza Hukukunun Esasları' çalışmasıyla doçent olan Ümit Kocasakal Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

Bibliyografya

Avrupa Birliğinin Ceza Hukukunun Esasları (2004)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ümit Kocasakal kitapları (2)