Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997, Ankara Cilt 2.

İsbn : 9751613612
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 527
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Atatürk Kültür Merkezi

Medrese ve cami olmak üzere iki farklı işlev için kullanılan kuzey güney doğrultusundaki dikdörtgen planlı yapının kuzeydoğu köşesindeki kare kaideli sekizgen kasnaklı pramidal külahla örtülü türbesinin (Resim 1) kasnağındaki firuze renkli sırlı tuğla ve çinilerinden dolayı halk arasında Gök Medrese Camii olarak isimlendirilen yapı, yayınlarda da aynı isimle karşımıza çıkmaktadır. Bugün Amasya il merkezinde Gök Medrese Mahallesi, Yavuz Acar Caddesi üzerinde yer alan (Resim 1) yapının kitabesi ve vakfiyesi yoktur. Bu nedenle bazı araştırmacılar tarafından 1266/67 yıllarında Amasya Valisi Seyfeddin Turumtay tarafından yaptırıldığı ileri sürülürken, bazı araştırmacılar 1273, bazıları 1278-79, bazıları ise 1312-1320 yıllarına tarihlendirmektedir. Tarihi ve işlevi tartışmalı yapı üzerine yapılan çalışmalarda ağırlık mimarisi, türbenin tuğla, sırlı tuğla ve çinileri üzerinedir. Yapıdaki taş süsleme ve süsleme programı üzerinde birkaç cümle dışında hiç durulmamıştır. Bu nedenle Anadolu Türk Sanatı içinde cephe düzenlemesi ve süsleme programı açısından önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz yapıdaki taş süsleme ve süsleme programını tanıtmaya çalışacağız. Yapıdaki taş süslemelerde kabartma ve eğri kesim tekniği kullanılmıştır. Kabartma, geometrik süslemelerde, eğri kesim tekniği ise bitkisel süslemelerde karşımıza çıkmaktadır. Yapıdaki geometrik ve bitkisel olmak üzere iki farklı türdeki süslemelerden geometrik olanlar, giriş eyvanındaki şeritlerde, giriş kapısını dıştan kuşatan şeritler ile sütun gövdelerinde, doğu ve bazı pencerelerdeki sütun gövdeleriyle şeritlerde, kemer köşeliklerindeki kabaralarda, eyvan kemeri ile pencere aralarındaki madalyonlarda, yapının güney duvarındaki mihraptaki, sütun gövdesi, şerit ve kemer köşelikleriyle bunları kuşatan şeritlerde; doğu pencerenin kuşatma kemeri ile üst pencereyi kuşatan şeritte görülmektedir.
******