Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997, Ankara Cilt 1.

Yazar : Azize Aktaş Yasa
İsbn : 9751611660
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 464
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Atatürk Kültür Merkezi

Sayın Misafirler, Değerli Bilim Adamları, Bugün bizleri bir araya getiren, l1 milyon kilometrekareye yayılmış, 200 milyon insanın oluşturduğu Türk Dünyası'nın gönül birlikteliği ve manevi ortaklığıdır. Bu büyük ortaklığın kökleri tarihimizde ve dilimizdedir. İşte bu kökleri 'aramak, geçmişten geleceğe köprü kuran ve bizleri birbirimize bağlayan ortak değerlerimizi aramak demektir. Esasen kültür de, insanlık onurunu yücelten bir ortak değerler manzumesidir. Dolayısıyla, Türk kültürü dediğimiz zaman Türk dünyasını birbirine bağlayan manevi bağların yanı sıra, bu dünyanın, insanlığın ortak uygarlığına yaptığı ve yapacağı katkıyı da dikkate almak durumundayız. Diğer bir deyişle halkların kendi kültürel geçmişini öğrenme arzusu, insanlığın binlerce yıldır süren kendini aşma ve ilerleme serüveninde nerede durduğunu anlama ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyacın temelinde beşeri bir kendini tanıma duygusu yatmaktadır. Unutulmaması gerekir ki, insanlığın evrensel değerleri sadece benzerliklerin, müştereklerin yarattığı bir soyut insanlık fikrinden değil, farklılığın yarattığı zenginlikten doğmuştur. İnsanı insan yapan özellik de aslında budur…
******