Ulaşım ve Şehirsel Yerleşme İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar : Ahmet Keskin
Yayın Tarihi : 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 76
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

Günümüzün ulaşım sorunları "ulaşım ve şehirsel yerleşme ilişkileri üzerine bir araştırma" yapmamıza başlıca sebeptir. Daha evvel yapmış olduğumuz çalışmalardan da hız alarak bu konuya eğildik. Değişen yaşama şartlarının meydana koyduğu yeni durumlar konuyu ilginç hale getirmiş, son yılların süratli gelişmeleri, şehircileri yeni çözümler getirmeğe sevketmiştir. Araştırmamızda ulaşım, genel olarak ele alınmakla beraber bilhassa şehirsel yerleşmelerle teması incelenmiş ve bu temasta baş rolü oynayan otomobil bütün birlikte getirdikleriyle ele alınarak, yaya-taşıt ayırımı, bunu temin eden yeni şehir planları çeşitli örnekleriyle eleştirilmiştir. Neticede, makine karşısında insan, layık olduğu yeri alarak çevresi ile olan ilişkilerini kendine göre tanzim etmek zorunluluğu karşısında kalmıştır. Bu çalışmamda, kıymetli yardımlarıyla beni destekleyen hocam Profesör Kemal A. Aru'ya ve bu arada yardımlarını esirgemeyen bütün arkadaşlarıma candan teşekkür ederim.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Keskin Kitapları (1)