Üç Asırlık Fransız Edebiyatı 19 uncu Asır

Yazar : Reşat Nuri
Yayın Tarihi : 1932
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 66
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Kanaat Kütüphanesi

On sekizinci asrı on dokuzuncuya bağlayan muharrirlerin bazılarını ikinci ciltte gördük: bunlar Mme de Stad, Chateaubriand, B. Constant gibi edipler, sonra ihtilal ve imparatorluk devirlerinin en kıymetli şahsiyetleri olan hatipler, polemistler, ve muhtelif vadilerde temeyyüz eden muharrirlerdir ki onları, mensup oldukları tarzları tetkik ederken birer birer sayacağız. On dokuzuncu asrın bidayetindeki edebi hareketlerin hususiyeti, romantizme doğru gitmektir. Mme de Stad bir romantik değildir, fakat romantizmi hazırlayanlardan biridir. O, neşrettiği fikirleriyle, kitaplarına koyduğu hassasiyetle romantizmin adeta temellerini kurmuştur. Romantizm bütün Avrupa'ya şamil bir hareket oldu. Mesela İngiltere'de Byron, Walter Scott...
******