Türklerin Siyasi Düsturları

Yazar : Ricaut
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 332
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tecüman 1001 Temel Eser

IV. Sultan Mehmed döneminde İstanbul'da İngiltere Krallığının Elçisi olarak bulunan Winchesley Kontu'nun Silahtarı ve Kâtibi olan Ricaut bu kitabı kaleme almadan önce 5 yıl başkentimizde kalmış ve kendi ifadesine göre, Türkçeyi öğrenmiş, Bab-ı ali vezirleri ile sık sık görüşmüş, onların ağzından veya davranışlarından siyasi düsturlarımızı öğrenmiş, Devletin arşivlerini okuyarak Osmanlı İmparatorluğu'nun denizde ve karadaki gücünü, en ufak şehre varıncaya kadar çıkarabildiği asker sayısını ve zenginliğini anlamış; önemli din ve tarikat büyükleri ile özel görüşmeler yaparak İslam dini ve tarikatları üzerinde büyük bilgi sahibi olmuştur. Fakat en ilgi çekici şeyleri Osmanlı Sarayında on dokuz yıl süre kalan çok kurnaz bir Lehliden öğrendiğini itiraf eder. Ricaut'nun İngilizce olarak yazdığı eseri, daha sonra Briot tarafından Fransızcaya çevrilmiş ve 1686 yılında Amsterdam'da, Abraham Wolfgank adlı naşir tarafından yayınlanmıştır. Türkçesini verdiğimiz eser o yıla ait orijinal baskıdandır. İç karışıklıklardan bir türlü kurtulamamış ve ekonomik bağımsızlığına yeni kavuşarak Atlantik ötesinde yeni topraklar elde etme çabasında olan bir Devletin elçisinin kâtibinin o zamanlar hala dünyanın en büyük Devleti sayılan Osmanlı İmparatorluğunu nasıl gördüğünü, Hristiyan ülkeler için nasıl dersler çıkardığını ve zaaflarımızı nasıl müşahede ettiğini göstermesi bakımından bu eser ciddi bir önem kazanmaktadır. Eser içinde geçen bazı yer, kişi ve tarikat adlarının İngilizceden, Fransızcaya çevrilirken önemli değişikliklere uğramış olmasından aslının ne olduğu anlaşılamamıştır, bu yüzden o özel isimleri orijinal metinde gördüğümüz şekliyle aktardık.
******