Türkler 18. y.yılda

Yazar : Baron de Tott
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 323
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

Baron de Tott'un İstanbul'a geldiği 1755 yılında Osmanlı tahtında Sultan III. Osman bulunuyordu. Bu hükümdarın kısa saltanat döneminde önemli olaylar olmamış, yalnız hem maddi hem manevi yönden Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklaması devam etmiştir. Asabi bir mizaca sahip olan Sultan III. Osman'ın kısa süreli birçok sadrazamı olmuş, bunlar arasında Koca Ragıp Paşa çağının gerçekten büyük devlet adamı örneğini vermiştir. Onun döneminde Avrupa ülkeleri 7 yıl savaşının altında iken Osmanlı imparatorluğu barış ve huzur dolu yıllar geçirmiştir. Ancak savaş sonu Avrupa'da değişen kuvvet dengesi Rusya ve Prusya'nın güçlenmesine sebep olmuş, bunun acı sonuçları az zaman sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine çökmüştür. III. Osman'ın döneminde İstanbul'da birkaç büyük yangın olmuş, Sadrazam'ın köşkü bile yanmış, can ve malca büyük kayıplar olmuştu. Bu yangınlardan biri Baron de Tott tarafından eserinde anlatılmaktadır…
******