Türkiye'yi Sokakta Bulmadık

Yazar : Yunus Nadi
Yayın Tarihi : Ağustos, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 144
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet Gazetesi

İSTANBUL İŞGAL EDİLİYOR, MEBUSAN MECLİSİ BASILIYOR Mustafa Kemal, fevkalade hadiselerin arifesinde bulunulduğunu, işgalden dört gün evvel İstanbul'daki arkadaşlarına haber vererek onları Anadolu'ya çağırıyor. Bu hatıraların mevzuunu iki büyük safhaya ayırmayı muvafık buldum. Bu ayırma hadisesini Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul işgaline takaddüm eden ve bu hadiseyi keşfeylemiş bulunan bir telgrafnamesi deruhte eylemiş (üstlenmiş) bulunmaktadır. Tarihe takaddüm ve tahakküm eden bu telgrafname, mütareke ile milli cidalin hatt-ı faslını (bırakışma ile milli savaşın ayırıcı çizgisini) teşkil eden bir şaheserdir; 12 Mart 1920 tarihiyle Ankara'dan çekilmiştir. "İngiliz mümessili olarak Ankara'da bulunan (Vitol) dün buradan ağır eşyasını da alarak şömendöfere binip gitmiştir. Hükmetmek lazımdır ki fevkalade hadiselerin arifesinde bulunuyoruz. Daha ziyade İstanbul'da vuku ve tahakkukuna intizar olunabilecek olan bu hadiselerin tevlit edebileceği mühim ve vahim vaziyetler üzerine arkadaşlar…
******