Türkiye'nin Sosyo-politik ve Kültürel Hayatında Basın

Yazar : A. D. Jeltyakov
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 173
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Basın Yayın Genel Müdürlüğü

Basın Yayın Genel Müdürlüğü 1979 yılı yayın programında ilk sırayı, ülkemizde matbaanın kuruluşunun 250. yıldönümüne ayırmıştır. Yalnız Türkiye için değil, tüm Orta Doğu ve İslam ülkeleri için de önemli olan bu yıldönümünün değerinin yansıtılması için iki yayın planlamış bulunuyoruz. Birincisi, tüm basın mensuplarına ve yazarlarına da ait olacak bir broşürdür. Bunda resimler ve kısa bilgilerle matbaanın ülkemizdeki evrimi anlatılacaktır. İkincisi 1729 yılından 1908'e kadar matbaanın tarihçesini ayrıntılı bir şekilde veren ve Osmanlı ve Türk toplumuna etkilerini araştıran elinizdeki kitaptır. Selim Nüzhet Gerçek ve Server İskit gibi basın tarihimiz üzerinde derinine araştırmayı zevk saymış üstatlarımız aramızdan çekildiğinden beri maalesef bu konularda yeni yayınlar olmamıştır: Çok yıllar önceden çalışmalarına başlanmış olması gereken böyle bir yıldönümü için elimizde hazır olarak sadece Sovyetler Birliği'nden Profesör A.D. Jeltyakov'un, "Türkiye'nin sosyopolitik ve kültürel hayatında basın" adlı yapıtının çevirisi vardı. 1972 yılında Moskova'da yayınlanmış olan yapıtın 250. yıldönümü amacıyla çevirtilerek hazır edilmiş olması sayesinde gecikmeden yıldönümüne katkıda bulunmak olanağını sağlamış olduk. Gerçekte gönül, bu tür önemli olaylarda kendi araştırmalarımızın çok önceden hazır edilmiş olmasını arzulardı. Bu gereksinmeye dayanarak Basın-Yayın, yayın programında basın tarihimizle ilgili araştırmalarda özel bir yer ayırmış bulunmaktadır. Kısa sürede ilgililere sunacağımız "Bulgaristan'daki Türk basını" kitabından başka Anadolu basını üzerinde de çok kapsamlı bir araştırmanın planlamasını tamamlamış bulunuyoruz.
******