Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası

İsbn : 9789751733689
Yayın Tarihi : 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 311
Ölçü : 24,5 x 31 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültürler arası iletişim ve etkileşimin yoğun bir biçimde yaşandığı günümüzde toplumsal kalkınmanın yolunun kültürel kalkınmadan geçtiği artık yadsınamaz bir gerçeğe dönüşmüştür. Sahip olduğumuz sanatsal, kültürel ve tarihi birikimi geçmişten günümüze taşımak, zenginleştirerek geleceğe aktarmak daha da önemlisi kendi insanımız yanında dış dünyaya tanıtmak kültürel kalkınmamız için son derece önemlidir. Somut ve somut olmayan kültürel varlıkların birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu ve aynı derecede önem taşıdığını göz ardı edemeyiz. Akılla üretilene saygı duyan bir anlayış doğrultusunda anıtlar, tiyatrolar, tapınaklar gibi somut tarihsel mirasın yanında danslar, bayramlar, yeme-içme alışkanlıkları gibi somut olmayan kültür varlıklarının yaşatılmasını ve korunmasını öngören bir zihniyeti benimsemekteyiz. "Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası" adlı çalışmamız kültürümüzün paha biçilmez öğelerini kayıt altına almayı ve gelecek kuşakların ilgi ve bilgisine sunmayı amaçlamaktadır. Hedefimiz; okuyan, düşünen ve üreten bireylerin oluşturduğu, çağdaş kültürel öğeleri algılayabilen, kendi değerleriyle tanışık ve barışık bir topluma kavuşmak ve kültürel birikimimizi ülkemiz dışındaki geniş kitlelerle tanıştırarak evrensel kültür içerisindeki mutena yerimizi almaktır. Destek vermekten mutluluk duyduğumuz bu tür çalışmaların artmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum.
******