Türkiye'nin Batılılaştırılması

Yazar : Cengiz Aktar
İsbn : 9755390375
Yayın Tarihi : Nisan, 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 151
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Ayrıntı Yayınları

1980 yılında, bu kitabın Fransızca aslı kaleme alındığı sıralarda Cumhuriyet tarihinin üçüncü askeri müdahalesi, rayından çıkan Türk toplumunu tekrar rayına oturtmak üzere gerçekleştirilmişti. Gene o zamanlar, gerek kalkındırma mühendisleri ve neo-liberal çözümlemeleri gerek alt-üst yapıcı devrimciler ve neo-Marksist çözümlemeleri 12 Eylül'ü hemencecik açıklayıp anlattığından ve de biz daha hiç anlamamış olduğumuzdan, Wittgenstein- Viyana Ekolü irdelemelerinin çekiminden kendimizi bir müddet için uzaklaştırıp her Türk'ün çok iyi bildiği yakın tarihimizi bir kez daha okumakta yarar olduğuna kanaat getirmiştik. Bu merak işi kolaylaştırmadığı gibi güçleştirdi. Hâlbuki Marksistler ve liberaller her şeyi, açık ve seçik, herkesin anlayacağı bir biçimde anlatmışlardı. Kimisi totaliter rejimlerin veya askeri diktatörlüklerin ne kadar üzücü olurlarsa olsunlar ehveni şer, ekonomik büyümeyi kamçılamak için ödenmesi gereken bir bedel olduklarını söylüyor, kimisi yerli sermaye, uluslararası kapitalizm, haberalma teşkilatları hülasası bir komplo ile karşı karşıya bulunduğumuzu telkin ediyordu. Tarihi tekrardan okumak ister istemez onu kendine yontmak an-lamına geliyor. Ama unutmamak gerekir ki insanlığın evrimini çizgisel ve özünde müspet bir süreç olarak algılayan, tarihi değişimlerin yegâne ivmesini teknik ve ekonomik düzende arayan, öte yandan bu düzenin siyasi ya da simgesel her türlü neden ve zorlamadan bağımsız olarak işlediğine inanan liberal ve Marksist çözümlemeler hâkim ve yaygın oldukları ölçüde bir sürü gerçekliği kavramada yetersizdirler. En basit örnekleriyle 1960 darbesiyle 1980 darbesi arasındaki ilişkiyi veya Almanya ~da işçilik yapan sapına kadar milli Türk'ün o yabancı çevrede nasıl eriyip gittiğini, ısrarla kimlik arayışına düşerse de nasıl Türklük yerine Müslümanlığı benimseyiverdiğini anlamakta ne denli yetersiz, hatta dilsiz kaldıklarını dikkate alırsak, yakın tarihi bir ke~ değil her gün okumakta yarar var deriz.
******