Türkiye'li Bir Sosyalist: Mehmet Ali Aybar

Yazar : Zafer Doğan
İsbn : 9753443226
Yayın Tarihi : Ocak, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 359
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Belge Yayınları
Bahsi Geçen : Mehmet Ali Aybar

Siyaset bilimi ve siyasal kuram alanında yapılan çalışmalar ülkemizde görece olarak yenidir. Gerçekleştirilen az sayıdaki çalışmanın birçoğu ise siyasal olay, akım ya da süreçleri tarih, iktisat ya da sosyoloji gibi bilim dallarının içinden çözümlemeye çalışmakta, böyle olunca da, siyasal olanın kendi tarihi ve özgünlüğü sıklıkla göz ardı edilmektedir. Siyaset bilimi alanında çalışanlar, belirli bir kuramsal yaklaşım çerçevesinde siyasal olgu ve olayları karşılaştırmalı ve çözümleyici bir bakış açısıyla irdeledikleri oranda literatüre yeni katkılar sunabilirler. Konu başlığı çoğu kez yazarın öznel seçimini yansıtmakla birlikte metodolojik tercihler çalışmanın yetkinliğini belirleyecek ölçüde önem kazanabilmektedir. Eldeki kitap, Zafer Doğan'ın Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda benim danışmanlığımda hazırlayıp Temmuz 2üü4'te başarıyla savunduğu "Siyaset Kuramı Açısından Mehmet Ali Aybar" başlıklı yüksek lisans tezinin gözden geçirilip kısmen kısaltılmış halde okur önüne çıkmasıdır. Doğan, bu çalışmasında Türkiye Sosyalizm tarihinde özgün bir yeri olan Mehmet Ali Aybar'ın siyasal kuramını karşılaştırmalı ve çözümleyici bir bakış açısıyla incelemeye çalıştı. Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra genel başkanlığa getirilen Aybar, Leninist olmayan bir Türk Marksistiydi. Tek başına bu özelliği bile O'nu araştırılmaya değer kılmaktadır...
******