Türkiyede Tasarruf Bonoları

Yazar : Prof. Dr. M. Orhan Dikmen
Yayın Tarihi : 1965
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 93
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü

Dört seneye yakın bir zamandan beri Türkiye'de tatbik edilen tasarruf bonoları sistemi hakkında pek çok şey yazılmıştır. Ancak bu yazılanlar, daha çok, birtakım beyanlarla gazete haberlerinden ibaret kalmış, meseleyi bütün halinde inceleyen bir etüd yayınlanmamıştır. Bu mevzuda bazı dergi ve gazetelerde çıkan makaleler de, mahiyetleri itibarıyla kısmi ve zarureten sathi kalmıştır. Hâlbuki tasarruf bonolarıyla getirilmek istenilen ve maalesef bir türlü doğru esaslarına oturtulamayan sistem, Türkiye ve umumiyetle kalkınma gayretinde bulunan geri kalmış veya az gelişmiş ülkeler bakımından çok mühimdir. Tasarruf bonoları sistemi, bu çeşit memleketlerin kalkınmalarını köstekleyen amillerin başında gelen tasarruf ve yatırım yetersizliğini cebri borçlanma, yolu yaratılacak munzam kaynakla kısmen gidermek maksadını gütmektedir. Bu bakımdan, kalkınmanın devamlı finansman vasıtalarından biri haline getirmek maksadıyla girişilen cebri borçlanma tecrübesi, sadece Türkiye bakımından değil, fakat az gelişmiş diye adlandırılan bütün memleketler bakımından çok dikkat ve ilgi çekici bir mahiyet taşımaktadır. Bu noktayı belirtmek ve cebri borçlanma yolu ile munzam tasarruf ve yatırım yaratmak mekanizmasının Türkiye'deki tatbikatı ve buna esas itibarıyla verilmesi gereken şekil hakkında mevcut ilmi yayın boşluğuna sadece dikkati çekmek üzere, "Maliye Enstitüsü Konferansları" serisine girecek bir yazı hazırlamağı düşündüm... Fakat başta bu maksatla kaleme aldığım yazı, neticede "Konferanslar" serisinde yer alan etüdlerin 15 ila 25 sahifeden ibaret kalan ortalama uzunluk ölçüsünü oldukça aşmış bulundu. Bunun üzerine, sözü geçen serinin hiç değilse şekil bakımından insicamını bozmamak üzere, yazıyı oraya koymaktan vazgeçtim.
******