Türkiye'de Sosyalizmin Tarihine Katkı

Yazar : Kerim Sadi (A. Cerrahoğlu)
İsbn : 9754703868
Yayın Tarihi : Nisan, 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 819
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İletişim Yayınları

1848 İhtilali'nde önemli tarihler şunlardır: 25 Şubat, 17 Mart, 16 Nisan, 15 Mayıs, 22 Haziran. Adı geçen önemli şahısları da, kısaca, hatırlatalım. Geçici Hükümette, sosyalist cumhuriyetçiler: Louis Blanc ve Albert (1şçi). Bunlar en ileri olanlardı ve işçi sınıfını temsil ediyorlardı. Mutedil cumhuriyetçiler: Dupont de l'Eure, Arago, Cremieux, Garnier-Pages, Marie, Marrast. Bunlar orta ve müreffeh burjuvazinin adamlarıydı. Saraysız, Kralsız ve beyzadesiz olarak Devleti yönetmek istiyorlardı. Bu iki uç arasında sallananlar; yani radikaller, demokratlar ise küçük burjuvazinin, küçük dükkâncının, küçük zanaatkârın ve küçük esnafın temsilcisi idiler. Bunlar, samimi olarak, fakat müphem ve bulanık şekilde sosyal reform isteyenlerdi. Şu şartla ki, mülkiyet yapısına ve ecirlik rejimine dokunulmasın. (Flocon ve Ledru-Rollin) Bunlardan başka Lamanine, Raspail ve Marche'ın adlarıyla karşılaşıyoruz. Bu sonuncusu birden sivrilip şef olan tanınmamış bir işçidir. 1848 İhtilali'nde iş hakkı meselesi öne sürülüyor. Flocon, Ledru Rollin ve Louis Blanc'ın tez elden hazırladıkları bir kararname var. 27 Şubat'ta, Geçici Hükümet Milli Atölyeler'in kurulmasını karar altına alıyor. 28 Şubat sabahı Cumhuriyetin resmen ilan edileceği gün. Daha sonra 17 Mart nümayişi. Bir devrim mücahidi (Louis Menard), Blanqui çevresinden Sobrier'nin imzasını taşıyan afiş. Louis Blanc ve Albert'de sosyalist prensipler göze çarpıyor. Ötekiler Geçici Hükümet'in gerici üyeleri. Merkez Cumhuriyetçi Cemiyeti adı altında, ilk Kulübü kuran Blanqui oluyor. İhtilal Kulübü kurucusu da Barbes. Kariyen (İkariyen) komünistlerin doktrinini yaymak için Cabet'nin (Kabe) kurduğu kulüp ve benzeri kulüpler görülüyor. İnsan Hakları Cemiyeti Kulübü gizli Cemiyetlerin seksiyonerleri tarafından kurulmuştu. Bir kelimeyle, Paris'in bütün mahallelerinde kulüpler açılmıştı. Caussidere, Ledru-Rollin bu çeşit teşebbüsleri kolaylaştırdılar…
******