Türkiye'de Siyasal Gelişmeler (1876-1938) Mütareke, Cumhuriyet ve Atatürk

Yazar : Tarık Zafer Tunaya
İsbn : 9756857285
Yayın Tarihi : Temmuz, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 368
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : İstanbul Bilgi Üniversitesi

Anayasa, Siyaset Bilimi ve özellikle Meşrutiyet ve Cumhuriyet'in sorunları konusunda araştırmalarıyla tanınmış olan Tarık Zafer Tunaya, 25 Kânunusani 331116 Ocak 1916 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta eğitimini Galatasaray ve Saint Benoit liselerinde yaptı; 1936'da Saint Benoit Lisesi Edebiyat bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1940'ta tamamladı. 1941'de doktora çalışmalarına başlayan Tunaya, 1942'de Esas Teşkilat Hukuku Kürsüsü'nde asistan oldu. Bir yıl sonra Umumi Amme Hukuku Kürsüsü'ne geçti. "Müessese Teorisinde Fikir Unsuru ve Bazı Hususiyetleri" konulu tezi ile 1946'da doktor unvanını aldı. Bu çalışmasından sonra giderek geliştireceği Osmanlı Anayasal ve Siyasal Gelişmeleri ile Siyaset Bilimi'ne başlangıç olarak, doçentlik tezine de kaynaklık edecek olan Meşrutiyet döneminin düşünce akımlarını incelemeye girişti. Amme Hukukumuz Bakımından ikinci Meşrutiyet'in Fikir Cereyanları çalışmasını doçentlik tezi olarak verdi. Tunaya 1948'de açılan Umumi Amme Hukuku Doçentlik Sınavı'na girdi ve 1949'da kürsü doçentliğine atandı. Bu görevi 1953'e dek sürdü ve bu tarihte Esas Teşkilat Hukuku Kürsüsü'ne nakledildi. 1959'da profesör olarak 1 numaralı Anayasa Kürsüsü'nde görevlendirildi. Bu görevi yanında İktisat Fakültesi'nde Devlet Doktrinleri ve Esas Teşkilat Hukuku; bu fakülteye bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nde de Esas Teşkilat Hukuku ve Siyasi ve İdari Bilgiler derslerini verdi. 1953-1954 yıllarında Fakülte Meclisi kararı ile Avrupa'ya gönderildi; Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya'da mesleki incelemelerde bulundu. Ayrıca Rockefeller Vakfı'nın daveti üzerine bir yıl Amerika'da araştırmalar yaptı; California'da, Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu'nda çalışmalarını sürdürdü. Harvard, Columbia, Princeton ve New York'ta görev yaptı…
******