Türkiye'de Müzecilik - 100 Müze 1000 Eser Cilt 2

Yazar : Ara Altun
İsbn : 9789751732781
Yayın Tarihi : 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 425
Ölçü : 25 x 31,5 cm
Yayınevi : ültür ve Turizm Bakanlığı

"Roma İmparatorluğu, 3. yüzyıldan itibaren gücünü yitirmeye başlamış, siyasi, askeri ve ekonomik yönden devletin zayıfladığını gören İmparator Konstantinos, yeni çözümler arama idealiyle, 330 yılında Byzantion'u devletin ikinci başkenti ilan etmiştir. Daha sonra, 1. Theodosius'un 395 yılında Roma İmparatorluğu'nu Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayırmasıyla Bizans İmparatorluğu'nun temelleri atılmıştır. Batı Roma kısa zamanda barbar istilalarıyla tarih sahnesinden silinmiştir. İstanbul'un eski adı Byzantion'dan esinlenerek 19. yüzyıl tarihçileri tarafından Bizans olarak adlandırılan Doğu Roma ise, Balkanlar, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Suriye, Filistin ve Kuzey İtalya'yı kapsayan güçlü bir imparatorluk halini almıştır (Eyice 1982,514). Bizans İmparatorluğu en parlak dönemini İmparator Iustinianus Döneminde yaşamıştır. Onun döneminde ülke topraklarını Roma'nın eski sınırlarına ulaştırma çalışmaları yapılmıştır. Kuzey Afrika, İspanya, İtalya fethedilmiştir. Devam eden dini tartışmalar sonucunda Hıristiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul etmiştir. Ülkede imar faaliyetlerine önem vermiş, örneğin İstanbul Ayasofya'sı yapılmıştır. Herakleios Döneminde yönetimde sorunlar yaşanmış, yerel orduları kuvvetlendirmek adına Anadolu'da bağımsız askeri birlikler oluşturulmuştur. 8. yüzyılda Suriye, Filistin, Mısır ve Kuzey 'Afrika Müslümanların eline geçmiş, İstanbul kuşatılmıştır. 1071' de Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu İmparatorluğu'na yenilen Bizans, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış ve Anadolu'da büyük toprak kayıpları vermiştir. Komnenos Sülalesi Döneminde Haçlı Seferleri ile bazı yerler geri alınmış, Aleksios Haçlı ordularınca tahta çıkarılmıştır.
******Ara Altun