Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923)

Yazar : Hasan Ali Koçer
Yayın Tarihi : Haziran, 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları

Türk Eğitim Tarihi alanında doçentlik tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışma Üniversitelerarası doçentlik jürisi üyelerinin tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığının yakın ilgileri ile kısa zamanda yayın alanına girmiş bulunmaktadır. Bu vesile ile yazar, bu çalışmanın meydana getirilmesinde, cesaret verici hoş görürlüğü ile büyük rolü olan Kürsü Profesörü ve Jüri Başkanı Sayın Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'na, basımını tavsiye eden jüri üyelerine, yayınlanmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ilgililerine, eserin redaksiyon ve tashihlerinde değerli yardımlarını esirgememiş olan Sayın Rıza Kardaş'a teşekkürlerini tekrarlamayı zevkli bir borç bilir. Bu eser kültür ve medeniyetin ilerlemesiyle gittikçe artan ve çetinleşen eğitim problemlerinin çözülmesinde ve Türk Eğitiminin geleceğinin yaratılmasında öğrencilerimize geçmişin denemelerinden yararlanma imkânını sağlayabilirse yazarı, kendini mutlu sayacaktır. Doç. Dr. Hasan Ali Koçer
******