Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü

Yazar : Prof. Dr. Emel Doğramacı
İsbn : 9754580189
Yayın Tarihi : 1989
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 166
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Tarihsel gelişim içinde kadın-erkek eşitsizliği toplumsal yaşantının temel kurumlarında biri olma niteliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Genel olarak kadın sorunu; toplumlarda kadının statüsü, eşit haklara sahip olması, eşit hakları kullanabilmesi ve bunların zorunlu sonucu, kadının kişi olarak yeteneklerini geliştirmesi konularını kapsamaktadır. Çok yönlü ve karmaşık bir sorun olan bu konuya farklı yönlerden yaklaşmak mümkündür. Son yıllara gelinceye kadar özellikle Türk toplumunda kadın sorunu, tümüyle kadınlara tanına yasal haklar yönünden incelenmiş ve bu hakların kullanılması açısından bölgesel ve eğitimsel farklılıklar araştırılmıştır. Oysaki Türk toplumunda tek bir kadın sorunundan söz etmek mümkün değildir. Örneğin; kırsal kesimde ücretsiz tarım işçisi olarak çalışan kadın ve kentlerde kamu yönetiminde çalışan kadının, kadın olmalarından kaynaklanan ortak sorunları yanı sıra yasal haklarından yararlanma dereceleri bakımından da birbirlerinden farklı sorunları olduğu gerçektir. Kadının doğurganlığı, karşılaştırmalı yasal statüsü, siyasal katkısı, gelişmesi ve istihdamı gibi çeşitli konulardan oluşan ve bu alanda yıllardır yaptığım çalışmaları da içeren bu kitapta günümüze dek tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler de vurgulanmak istenmişti. Türk kadınının bugünkü duruma ulaşmasında kendisine çok şey borçlu olduğumuz Ulu Önder Atatürk'ün 100. Doğum yıldönümünde, bu yapıtı kendilerine ithaf ve 21. yüzyılda daha bilinçli, daha eşitlikçi ve daha özgür bir toplum yaratılmasında sorumluluk yüklenecek genç Türk kadın ve erkeklerine armağan ediyorum.
******Prof. Dr. Emel Doğramacı

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Emel Doğramacı Kitapları (1)