Türkiye'de Kadın - 1 - Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları

Yazar : Pars Tuğlacı
Yayın Tarihi : 1984
Dil : Türkçe+İngilizce
Sayfa Sayısı : 215
Ölçü : 21 x 28,5 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi

Genel tanımlamayla "Türkiye'de Kadın" diye adlandırdığımız bu araştırma 4 ana bölümden oluşmaktadır: 1 - Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları 2 - Asya, Afrika ve Avrupa Türkiyesi'nde Kadınlar 3 - Osmanlı Saray Kadınları 4 - Türkiye'de Kadının Dünü ve Bugünü Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde; üç kıtaya (Asya, Afrika, Avrupa) yayılmış, çok milletli yapısı olan Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde yüzyıllar boyu varlıklarını sürdürmüş, her türlü geleneklerini koruyabilmiş çeşitli milletten kadınların tiplerini, giyim ve kuşamlarını; törelerini, gelenek ve göreneklerini, yüzyıllara göre ve ayrı ciltler halinde, belgesel olarak sunulmaktadır. Dördüncü bölüm; Sultanlığa kadar erişmiş Osmanlı saray kadınlarının dünyaya gelişlerinden ölümlerine kadar yaşam ve icraatları, harem yaşantıları, Osmanlı saltanat devirleri üzerindeki nüfuz ve etkinlikleri, çevirdikleri entrikalar, çektikleri ıstıraplar ve uğradıkları acı akıbetler, biyografi ve bol resimlerle, belgesel olarak gözler önüne serilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise, Türkiye'de her dönemde kadının toplum yaşamındaki yeri belirtilmiş, İslam'ın Türk kadınına tanıdığı haklar, zamanla İslami kuralların çiğnenip yozlaştırılmasıyla kadının bir kenara itilmesi, Atatürk devrimleriyle yeniden özgürlüğüne kavuşan Türk kadınının kendi toplumuna ve ülkesine yararlı bir duruma gelmesi ayrıntılı bir biçimde dile getirilmeye çalışılmıştır. Edmondo de Amicis (İtalyan), Chalcondile Athenien (Fransız), W. H. Bartlett (İngiliz), A. L. Castellan (Fransız), Choisey Gouffier (Fransız), Charles Djeval (Fransız), Mouradja D'Ohuson (İsveçli), Giulio Ferrario (İtalyan), Marquis de Ferriol (Fransız), Luigi Figuier (İtalyan), John Hedenborg (İsveçli), J. C. Hobhouse (İngiliz), P. Leonhardi (Alman), F. Lewis (İngiliz), Captain Forbes Mac Bean (İngiliz), Alexander van Millingen (Alman), Lady Montagu (İngiliz)...
******Pars Tuğlacı