Türkiye'de İnşaat Sektörünün Sorunları ve İstanbul Müteahhitlerinin Sorunları

Yazar : Doç. Dr. Hurşit Güneş
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 104
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Ticaret Odası

Türk ekonomisi içerisinde, gerek GSMH'ya olan katkısı gerekse sağladığı sosyal fayda açısından İnşaat sektörü hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle ülkemizin % 2.5 gibi yüksek oranda bir nüfus artış hızına sahip olması ve şehirli nüfusun giderek artma eğiliminde bulunması bu sektörün önemini daha da artırmaktadır. Bugün % 60'ı şehirlerde yaşayan Türkiye nüfusunun 2000 yılında yaklaşık % 80'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu da önümüzdeki yıllarda çok sayıda konut ve buna bağlı olarak da altyapı inşaatlarının yapılmasını gerektirecektir. Ayrıca kalkınma yolunda olan ülkemizin ekonomik büyümesini sağlayabilmesi için yapacağı yatırımlarda öncelikle yeni inşaat ihtiyacını doğurmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında daha uzun yıllar inşaat sektörünün önemli sektörlerden biri olmaya devam edeceği anlaşılmaktadır.
İstanbul, ülkemizin nüfus artış hızı en yüksek olan şehirlerinden birisidir ve bu nedenle ülkemizde mevcut inşaat firmalarının büyük bir çoğunluğu da burada bulunmaktadır. İstanbul'da 22.000'in üzerinde inşaatçı firma ve müteahhit faaliyet göstermektedir. Odamız inşaat sektörü ile ilgili geçmiş yıllarda çeşitli seminerler düzenlemek ve araştırmalar yapmak suretiyle, bu alandaki sorunların dile getirilmesini sağlamış ve çözüm önerileri getirmek için çalışmalarda bulunmuştur.
Odamız bu kez de, ülkemizdeki inşaat sektörünün ve bu sektörün en dinamik unsuru olan müteahhitlerin, günümüz koşullarında içinde bulundukları durumu yansıtan bu araştırmayı hazırlamıştır...

******