Türkiye'de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu

Yazar : Süleyman Seyfi Öğün
İsbn : 975746242x
Yayın Tarihi : Temmuz, 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 202
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Dergah yayınları
Bahsi Geçen : Nurettin Topçu

Siyasal bilimcilerimizin düşünce tarihimiz üzerine yaptıkları çalışmalar maalesef çok az sayıdadır. Bunlar içinde de bir düşünceyi ve/veya bir düşünürü toplumsal/kültürel bağlamı içinde inceleyip, teorik olarak temellendiren eserler istisnai niteliktedir. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, elinizdeki kitabıyla söz konusu istisnai eserlere önemli bir yenisini eklemiş bulunuyor. Yazarın eseri, esas itibarıyla, doktora tez çalışmasıdır. Tez danışmanı olduğum için yakından biliyorum: Dr. Öğün'ün esas amacı, Batı'da ortaya çıkmış olan bir siyasal akım olarak milliyetçiliğin genelde Doğu toplumlarında, özelde Türkiye'de ne şekilde algılandığını, akımın bu toplumlarda yoksun olduğu toplumsal tabanın nasıl telafi edildiğini araştırmaktı. Çalışmaları ilerledikçe kendisini üzerinde en çok durmaya sevkeden mesele şu oldu: Doğu toplumlarında "milliyetçilik" olarak ifade edilen adı aynı olmakla beraber Batı'daki eşine vücut veren toplumsal/kültürel dinamiklerle ilintisizdi ve aslında söz konusu olan bazen milliyetçilikle örtüşen, bazen ondan bağımsız olarak beliren o toplumlara özgün bir popülizmdi. Bu popülizmin ise en fazla beslediği kaynak şüphesiz İslamdı. Dolayısıyla, İslam üzerine temellenen bir popülizm, milliyetçilikle örtüştüğü oranda bu toplumlarda ortaya bir başka ideolojik formülasyon şeklinde çıkmaktaydı: Dinsel milliyetçilik, Dr. Öğün söz konusu formülasyonun teorik izlerinin en fazla ve sistematik şekilde Nurettin Topçu'nun düşüncelerinde varolduğunu savundu…
******