"Türkiye ve Olimpiyat" Sempozyumu 17-18 Kasım 1994

Yazar : Yalçın Aköz
İsbn : 9755610456
Yayın Tarihi : 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 312
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İTÜ Beden Eğitimi Bölümü

Belirli bir konunun, farklı kesimlerin uzman temsilcilerinin değişik görüşleriyle saygın ve programlı bir ortamda tartışılması, yeni fikirlerin doğmasına ve en uygun çözüm şekillerinin üretilmesine olanak sağlar. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası sempozyum türü toplantılar çok önem kazanmaktadır. Dünyanın gelişmiş toplumlarında sporun çok önemli işlevi vardır. Her türlü dostluk ve uzlaşma ortamını yaratıp ilerlemesini sağlayan spor, ülkelerin gelişmişliğinin de bir göstergesidir. Bu nedenle sporda kurumlaşmanın tamamlanıp spor geleneğinin oluşması önem kazanmaktadır. İnsan yaşamını çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri şeklinde düşündüğümüzde; her dönemin kendine özgü özellik ve sorumlulukları vardır. Bunların büyük bir çoğunluğunun sadece belirli dönemlerde geçerliliği vardır. Spor konu olunca insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar ki her evresinde; yapabileceği türleri olduğu gibi, bunlarla ilgisini de değişik şekillerde sürdürme şansı da her zaman vardır. Bu nedenle sporun her milletten, her meslekten ve her yaştan insanın ortak tutkusu olduğunu unutmamalıyız. Bugün dünyada milyonlarca insan, spor yapmakta ve sporun gizemli havasına kendini kaptırmış durumda yaşamlarını sürdürmektedir. Özellikle televizyonun dünyada en etkili kitle iletişim aracı olarak önem kazandığı son yıllarda, spor sadece spor yapanlarla sınırlı kalmayıp, milyonlarca insana ulaşan bir ilgi haline gelmiştir. Günümüz insanı için bir gereksinim ve hatta bir yaşam biçimi olan spora, çok küçük yaşlarda başlayarak yaşamın her döneminde düzenli ve uygun olanı ile sürdürmek gerekir. Bu alışkanlığı küçük yaşlarda edinmek gerektiğinden; Anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarını tesis, eleman, eğitim sistemi yönünden yeterli olanaklara kavuşturmak gerekir. Böylece spora yakınlık duymaya başlayan her kişi olimpiyatın, dostluk ve barış amaçlı en üst düzeyde organizasyon olduğu bilincine varır. Aynı zamanda olimpiyatlar, dünya ülkelerinin spor kültürlerini saygın bir ortamda örnekleri vermiş olmasının yanında; sporun önemini ilk fark eden öncü bir kuruluştur. Sporun ge-
******