Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi

Yazar : Mehmet Zeki
Yayın Tarihi : 1929
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 741
Ölçü : 19,5 x 28 cm

Gecen sene büyük zahmetlerle başlanan ve bu sene de ayni gayretlerle devam olunan, bin sahifelik doğru vesaiki ve bir çok malumatı havi olmakla beraber müfekkiremiz de yaşayan gaye-i hayalden çok uzak olan Türkiye Teracümü Ahval Ansiklopedisini takdim ediyoruz. Bunu efkarı umumiyeye vazederken sahibi esere düşen vazife dinlenmek değil (zira iktiham olunacak müşkülat büyüdükçe gayretimiz de o nispette ziyadeleşmektedir) fakat, aşılan merhaleleri hesaplayarak geri kalanını de Milletin azminden pay alarak aşmaktır. Hükümetimiz umumi bir tahriri nüfus icra ettirirken, biz de kendi tarafımızdan bu esnada Türkiye'nin irfan ve zeki membalarının kaydını kararlaştırdık. Doktorlarını, Avukatlarını, Mühendislerini yani, gençliğini kimlerin teşkil ettiğini, ona ne tahsil verebileceklerini, Memleketi kimlerin idare ettiğini ve kimlerin ticari faaliyetleriyle Türkiye'yi zenginleştireceklerini… Voici enfin la deuxième édition de cette Encyclopédie Biographique de Turquie si péniblement commencée l'an dernier, si laborieusement poursuivie cette année, riche déjà de prés de mille pages d'une documentation précise et abondante, et pourtant si loin encore de l'idéal que nous nous sommes proposé. Au moment de livrer son ceuvre au public, il convient à l'auteur, non de se reposer, car notre effort ne fait que grandir au fur et à mesure que la tache se revèle plus grande mais de mesurer un instant le chemin parcouru, d'envisager celui qui reste a parcourir et de pauser dans l'exemple de la nation toute entière la forée d'aller jusqu'au bout. Nous nous sommes proposé au moment où le gouvernement procedait à un recensement général de la population, d'effectuer de notre côté un recensement des ressources intellectuelles de la Turquie.
******