Türkiye Tarihi 3 Osmanlı Dönemi (1566-1730)

Yazar : Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Yaşar Yücel
İsbn : 9751604303
Yayın Tarihi : 1991
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 359
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

BÖLÜM I. Sakız adasının alınması - Kıbrıs'ın fethi - İnebahtı deniz savaşı - Osmanlı donanmasını yeniden düzenleme çalışmaları - Yeni donanma denize açılıyor - Yemen'in Osmanlı yönetimine geçmesi - Tunus'un kesin olarak alınması - Portekizlilerin Hint Denizi'ndeki faaliyetleri ve kanal açma girişimi - Süven kanalını açma girişimi - DonVolga kanalının açılması girişimi - Marmara-Karadeniz kanalı – II. Selim'in ölümü ve kişiliği BÖLÜM II. III. MURAT DEVRİ Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü ve kişiliği - İran'la siyasi ve askeri ilişkiler - İran'a savaş ilanı - Çıldır savaşı ve Gürcistan'ın istilası - Osman Paşa'nın savaşları - Sinan, Ferhat ve Osman Paşa'ların serdarlıkları - İstanbul antlaşması - İran seferinin ikinci evresinin başlangıcı - Osmanlı-Avusturya savaşları - Osmanlı-İngiliz ekonomik ilişkisi XVI.-XVII. YÜZYIL BAŞINDA DEVLETİN GENEL YAPISI Yönetim yapısında gerileme - Hükümet otoritesinin yıkılması - İlmiye sınıfı - Mali durum - Sultan III. Murat'ın ölümü BÖLÜM III. III. MEHMET DEVRİ Avusturya cephesi - Eğri'nin fethi ve Haçova meydan savaşı - Kanije'nin alınması - Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije savunması
******Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Yaşar Yücel