Türkiye Tarihi 1 (Fetihten Osmanlılara Kadar) (1018-1300)

Yazar : Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Yaşar Yücel
İsbn : 9751602580
Yayın Tarihi : 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 446
Ölçü : 19,5 x 27,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

ANADOLU'YA İLK TÜRK GİRİŞİ Hun Türkleri Anadolu'da - Sabar Türkleri Anadolu'da - İlk Müslüman Türkler Anadolu'da - çağrı Bey'in Anadolu seferi - ilk Türkmen akıncıları II. SULTAN TUGRUL DEVRİNDE YAPILAN FETİHLER III. SULTAN ALP ARSLAN DEVRİNDE YAPILAN AKINLAR VE FETİHLER Alp Arslan'ın seferi - Selçuklu komutanlarının harekatı - Bizans'ta durum - Alp Arslan'ın ikinci seferi -Bizans'ın karşı harekâtı - Selçuklu emirlerinin akınları - Alp Arslan'ın Mısır seferi girişimi - Bizans ordusu ve öncü savaşları - Malazgirt Meydan Savaşı - Zaferin yankıları ve sonuçları IV. SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDE YAPILAN FETİHLER Selçuklu fetihleri ve Bizans'ta durum - Fetihler sürüyor – Doğu Anadolu ve İran'da fetihler - Diyarbakır ve çevresinin Selçuklu yönetimine alınması - Fahruddevle-Artuk anlaşmazlığı
******Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Yaşar Yücel