Türkiye Sanayiinin Yapısal Sorunları

Yazar : Kolektif
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Üretim yapısı incelemelerinde genel olarak iki yaklaşım vardır. Bunlardan biri, sektörlerin, üretim faktörleri ve üretimin kullanım alanına göre sınıflandırılmasını çözümlemede temel alır. Yaklaşım bir yandan firma ölçeğini, üretim faktörlerinin verimliliğini, işgücü ve sermaye yapısını· içerir. Ek olarak da, üretimin, tüketim, yatırım ve ihracat olarak kullanımının ele alınması söz konusudur. Çoğu kez, bu değişkenler tarihsel gelişim süreçleri içinde ele alınır. Yapısal çözümlemelerde bir diğer yaklaşım, sektörler arası mal akımına göre üretim yapısını ele almaktır. Burada hareket noktası sektörlerin "alıcı" ve "üretici" olarak birbirlerinin üretimine olan katkılarıdır. Belli bir yıl için ortaya çıkacak bu mal akımının incelenmesi zorunlu olarak bir "kesit" çözümleme niteliği taşır. Mal akımı tablosuna ayrıca işgücü de eklenebilir. Bu çalışmada sanayiin üretim yapısı sektörler arası mal akımı açısından ele alınacaktır.
******