Türkiye Maden Suları 2 Marmara Bölgesi

Yazar :
Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 213
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İ.Ün. Tıp Fak. Hidro-Klimatoloji Kürsüsü
Bahsi Geçen : Orhan Yenal

DOGAL ENERJİ KAYNAKLARININ MEDİKAL VE TERAPÖTİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE EKOLOJİK KONSEPT Her canlı organizma gibi, biyolojik bir ünite olarak, insan da dış çevresi ile devamlı münasebet halindedir. Dış çevreyi teşkil eden fiziksel, biyolojik ve sosyal ortamlar ile insan organizması arasında kompleks interaksiyonlar mevcuttur. Bu ilişkiler bazan uyuşma ve bazan da çelişme tarzında şekillenir. Sağlık, insan organizmasının etrafındaki "ortam" ile uygunluk, hastalık ise uyuşmazlık halini gösterir. Bu tanımlamaya "sağlığın ve hastalığın ekolojik konsepti" adını veriyoruz. Fiziksel çevremizin ana unsurları hava, su ve topraktır. Hava ve su hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Organizma susuz ve havasız yaşayamaz. Ancak hava ve su bazı endüstri artıklarını, egzost borularından çıkan toksik gazları ve kanalizasyon borularının sızıntılarını da nakleder. Şu halde bir taraftan insana hayati unsurların kaynağını teşkil ederken, diğer taraftan, zehirli maddelerin ve hastalık amillerinin taşıyıcılığını da yapar. Biyolojik ortam dediğimiz zaman aklımıza nebatlar ve hayvanlar gelir. Bu ortam bir besin deposu olduğu için organizmanın hayati faaliyetlerini idamede muhtaç olduğu gıdai enerji kaynağını temin eder. Biyolojik ortamdan besleniriz. Ancak bu ortam organizma üzerinde kötü tesirleri bilinen hastalık amillerini de ihtiva eder ve bunları nakleder. Sosyal ortam insanın gelişmesi ve fiziksel ve biyolojik ortamların agresif tesirlerinden muhafazası için şarttır. Sosyal ortam bize uzun bir maziden süzülerek gelen beşeri tecrübeleri verir. Bizi eğitir. Fikri ve ruhi gelişimi sağlar. Buna mukabil de sosyal bünyeye hâkim olan ihtilaçlı devrelerde harplerde veya nüfus kesafetinin ziyadesiyle artması gibi hallerde insan üzerine kötü ve hatta patolojik tesirler yapar. Dış ortamın fizik, biyolojik ve sosyal etkileri karşısında değişik organizmalar çok değişik reaksiyonlar gösterirler. Organizmaların dış ortama adaptasyonu birinden diğerine şekil değiştirir. Umumiyetle canlı bir organizmanın ve misalimizde insanın yeni bir dış çevreye adaptasyonunda şu safhaları görmekteyiz...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Yenal Kitapları (1)