Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi Cilt 16

Yazar : Cemal Kutay
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 622
Ölçü : 16,5 x 24,5 cm
Yayınevi : Alioğlu Yayınevi

1758'den 1945'e kadar 187 senelik devreyi kapsayan yirmi ciltlik, 12.752 sahifelik hacmi içinde, tarih ilminin asıl gayesi olan neticeleri tarih hükmünden geçirmenin zarureti olarak; kendisinden önceki hadiselere de uzanmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu tarz, memleketimizde bugüne kadar tarih eserlerinin nesrini teşkil eden "belirli bir mevzuu hikâye' tarzından tamamen ayrıdır ve bu sebeple de, mevzu ve şahıs fihristi yerine, kronolojik fihrist tercih edilmiştir. Her cilde ait fihristte, evvela, o cildin ele aldığı tarih devrinin sene olarak tespiti yapılmıştır. Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, üzerinde yaşadığımız toprakların ve temsil ettiğimiz ırkın beşer varlığı üzerindeki özelliği olarak, kendi öz hayatını terkip eden ana hadiselerde, diğer milletlerin varlığında rastlanmayan bir yakınlık ve derinlikle, cihan tarihine bağlıdır. Bu sebepledir ki, bizim iç meselelerimiz gibi görünen bütün temel olaylar, aslında, ya bizden dünyaya, ya dünyadan bize ilham kaynağı olmuş, tesir etmiş hadiselerdir. Bu sebepledir ki biz ciltlerimizde, kendimize ait hadiseleri verirken, o tarih çevresinde içinde "dünyanın çehresi'ne de bakmak ihtiyacı duyulmuştur. Ve emniyetle arzedelim ki, ancak bu tarz ile bugün de, milletimizin ve devletimizin beşeriyet içindeki yerini tesbit ve tayin edebilmemiz mümkündür. İnsanlığın bütün olarak ele alınmasının mantık realitesi ve hadiselerin öz ve ana kaynağı olduğu bir tefekkür nizamı içinde, başka türlü düşünebilmek mümkün değildir…
******