Türkiye İşçi Partisi'nde Oportünist Merkeziyetçilik (1966-1968)

Yazar : Rasih Nuri İleri
Yayın Tarihi : Ocak, 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 583
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Yalçın Yayınları

Türkiye İşçi Partisi en güçlü olduğu bir dönemde bir yol ayrımına girdi, süratle parçalanmaya doğru yol aldı. Oysa TİP'i o güne kadar Türkiye'deki tüm sol eğilimler desteklemiş, halkımız 15 milletvekili seçmekle ona olan güven ve desteğini kanıtlamıştı. Sol'un 1966 yılından sonra parçalanmasına, ufalanmasına, birbirine karşı düşmanca bir tavır takınan fraksiyonlara bölünmesine sebep olan neydi? İşte bu yapıt bunun nedenlerini açıklamak, belgelemek, gelecek dönem1erdeki sol örgütlenmeler için bir uyarı niteliği taşıma1k amacındadır. . Derhal şunu belirtelim ki, TİP Türkiye tarihinde oluşan en uzun ömürlü legal sol örgüttür. Bugün Türkiye'mizde var olan bütün sol parti, fraksiyon ve eğilimler TİP'in içinden çıkmıştır, onun bölünmesinin ürünleridir. Hatta Ortanın Solu, Sosyal Demokrasi bile TİP gerçeği karşısında, ona tepki olarak oluşmuştur dersek bunda geniş ölçüde gerçek payı bulunmaktadır. Bu kitabı on sekiz yıl önce, 1968 yılında, Partiden en ağır sataşmalarla ve iftiralarla dışlanmak istenilen 13 yönetici üye tarafından yayınlanmış, böylece belgeleri ile ihraç olayının gerçeğini Parti tabanına sunmak istemişlerdi. O dönemde 13'lerden İstanbul ve Ankara'da oturanların bu ortak çabasına Aslan Başer Kafaoğlu da katılmıştı. Ancak ülkede ve partide olayların süratle gelişmesi, faşist saldırıların yoğunlaşması bu girişimin ertelenmesine neden oldu. Daha sonraları Halit ve Şekibe Çelenk'in, Vahap Erdoğdu'nun, Süleyman Ege'nin ve kısmen Rasih Nuri İleri'nin savunmaları ile Haysiyet Divanına sevk istemleri "Sosyalist Aydınlık" dergisinin 25. sayısında (Kasım 1970) yayınlandı. Bugün aynı konunun yeniden gündeme gelmesi ise, değişik sosyo-ekonomik şartlar altında, değişik bir Anayasal ortamda -kökenini TİP'deki bir sapmadan alan iki akımın Türkiye'de yeniden bir "Birleşik Sosyalist Parti" kurma gayretkeşliği ile ilişkilidir.
******