Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002

Yazar : Korkut Boratav
İsbn : 9755333932
Yayın Tarihi : Ekim, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 228
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Bu kitabın bir önceki baskısı, 1987 yılında kaleme alınmıştı. Kitaptaki verilerin, bulguların ve çözümlemelerin büyük bölümü 1985 yılında son buluyordu. 2003 yılında çalışmayı gözden geçirirken, özgün metnin yapısını korudum; ancak içeriğinde değişiklikler yaptım. Bu değişikliklerin en önemlileri, bir önceki baskının 1980-1985 tarihlerini kapsayan sekizinci bölümünün yeniden kaleme alınarak ı 988'i içerecek biçimde genişletilmesi ve 1989-2002 yıllarını kapsayan yeni bir bölümün eklenmesi oldu. Bunların dışında, kitabın bütün bölümlerini yeni baştan gözden geçirdim; yer yer yeniden kaleme aldım; eklentiler yaptım. 1987'den bu yana Devlet İstatistik Enstitüsü, Cumhuriyetin ilk dönemlerine ait istatistiki verileri geliştirdi; geçmişi bugünle karşılaştırmayı kolaylaştırdı. Ben, istatistiki ve nicel çözümlemeleri, özgün ve basılı belgelerden elle derleyen ve hesap makineleri ile kullanılır hale getiren bir iktisatçı kuşağındanım. Bu kitabın bir önceki baskısı da, bu eziyetli çalışma tarzının izlerini taşır. Yeni koşullara ve olanaklara iyi-kötü uyum sağlayanlardan biri olduğum için, elinizdeki metnin nicel bulgularının önemli olduğunu söyleyebilirim…
******Korkut Boratav

Oktay Aras Kitaplığındaki Korkut Boratav Kitapları (1)